Облік фінансових результатів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.9. Облік фінансових результатів На кожному підприємстві щомісяця, щоквартально та за рік визначають фінансові результати
.

Завдання та об’єкти обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.1. Завдання та об’єкти обліку Для безперервного функціонування виробництва підприємству необхідно мати певну кількість засобів у матеріальній, нематеріальній і грошовій формі,

Розрахункові операції в іноземній валюті

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.6. Розрахункові операції в іноземній валюті Облік операцій з використанням іноземної валюти в Україні регулюється

Предмет і метод бухгалтерського обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку Оскільки кожне підприємство, госпрозрахункова організація виробляє певну продукцію або надає послуги, то

Організація документообороту і зберігання документів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 6. Документація та інвентаризація 6.5. Організація документообороту і зберігання документів Організація документообороту Всі документи з моменту їх створення до передачі в архів проходять певний шлях.

Подвійне відображення операцій на рахунках та його обгрунтованість

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис 4.4. Подвійне відображення операцій на рахунках Та його обгрунтованість Розглядаючи тему “Бухгалтерський баланс” і зокрема питання “Зміни

Облік витрат основного виробництва

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 7.5. Облік витрат основного виробництва Витрати та вихід продукції обліковують у натуральних та грошових

Відрахування до фондів соціального захисту

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ 6.7. Відрахування до фондів соціального захисту До фондів соціального захисту відносяться: Пенсійний