Хвороби обміну гормонів – Генні (молекулярні) хвороби

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.35. Генні (молекулярні) хвороби Хвороби обміну гормонів Стероїдні гормони кори наднирників (гідрокортизон, кортикостерон, альдостерон) індукують утворення глутамінсинтетази
.

ГРИБИ – БАКТЕРІЇ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

Біологія – універсальний довідник БІОРОЗМАЇТТЯ БАКТЕРІЇ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ ГРИБИ Загальні ознаки. Гриби – особливе царство живих організмів, що нараховує 100 000 видів. У них поєднуються риси рослин і тварин, а також вони мають ознаки,

Сучасний стан теорії гена

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному рівні 1.2.3.13. Сучасний стан теорії гена Внаслідок досліджень елементарних

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ Ч. ДАРВІНА Автором наукової теорії еволюції є англійський натураліст Чарльз Дарвін (1809-1882). Історичною заслугою Дарвіна є не встановлення самого факту еволюції, а

СОН, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я НЕРВОВА СИСТЕМА ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СОН, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ Сон – це своєрідний стан центральної нервової системи, що характеризується виключенням свідомості, пригнобленням рухо­вої активності, обмінних процесів, зниженням всіх

Соматичні мутації – Організація клітин у часі

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.4. Організація клітин у часі 1.2.4.6. Соматичні мутації Мутації в організмі людини можуть відбуватися під впливом факторів зовнішнього середовища,

ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ПАСЛЬОНОВІ – КВІТКОВІ РОСЛИНИ

Біологія – універсальний довідник БІОРОЗМАЇТТЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ПАСЛЬОНОВІ Загальні ознаки. Квітка правильна, з подвійною оцвітиною. Чашечка складається з 5 чашолистків. Віночок – із п’яти пелюсток, які зростаються у нижній частині так,

Поняття про макроеволюцію

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу Класичний дарвінізм розкрив основні принципи еволюційного процесу та загальну картину філогенезу живих організмів. Цей