Місцеві органи соціального захисту населення

Місцеві органи соціального захисту населення – обласні, Київське і Севастопольське міські управління соціального захисту населення, районні, районні в містах відділи соціального захисту, які входять до складу відповідних місцевих органів виконавчої влади за принципом подвійного
.

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування – Ради народних депутатів відповідних адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст), що обираються шляхом вільного, таємного, рівного, прямого і загального голосування громадянами, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають

Конфіскація

Конфіскація – примусове безоплатне вилучення в державну власність всього або частини майна, що є приватною власністю особи, як санкція за скоєне правопорушення (злочин, адміністративний проступок та ін.). Правопорушення, за вчинення яких застосовується К., визначені

Надання земельних ділянок

Надання земельних ділянок – одна із функцій держави щодо розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у її власності. Полягає у наданні земельних ділянок фізичним та юридичним особам у власність та користування. Н. з. д. здійснюють

Класифікація злочинів

Класифікація злочинів – поділ злочинів на відповідні види за певною системою. КК України не дає чіткої класифікації злочинів. У ст. 7 КК наведено перелік тяжких злочинів. У ст. 24, 25 КК вживається поняття особливо

Колективне підприємство

Колективне підприємство – вид підприємства, члени якого перебувають з ним у трудових відносинах. Майно К. п. становлять вклади його працівників, розмір яких визначається залежно від трудової участі в діяльності державного або орендного підприємства, а

Непрацездатність тимчасова

Непрацездатність тимчасова – неможливість за станом здоров’я виконувати роботу протягом порівняно невеликого проміжку часу. Факт Н. т. засвідчується лікарняним листком (у деяких випадках – довідкою лікарсько-профілактичної установи). Працівники, тимчасово непрацездатні внаслідок хвороби чи травми,

Права сторін у цивільному процесі

Права сторін у цивільному процесі – встановлені в процесуальному законодавстві можливості сторін для виконання ними численних процесуальних дій з реалізації процесуальних функцій. Як особи, що беруть участь у справі, сторони мають право ознайомлюватися з