Природно-заповідний фонд України

Природно-заповідний фонд України – ділянки суші і водного простору, природні комплекси і об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і
.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Фонд охорони навколишнього природного середовища – спеціальні засоби акумуляції і перерозподілу фінансових ресурсів на природоохоронні цілі. Створюється на загальнодержавному і місцевому рівнях і є позабюджетним (ст. 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”).

Дипломатична мова

Дипломатична мова – 1) мова дипломатичних відносин та міжнародних договорів. Обов’язкової Д. м. не існує. За _ загальним правилом органи зовнішніх зносин користуються національною мовою. За не значнішим винятком двосторонні міжнародні договори, а також

Європейська соціальна хартія (ЄСХ)

Європейська соціальна хартія (ЄСХ) – багатосторонній регіональний договір, що встановлює механізм міжнародного захисту економічних та соціальних прав людини для держав – членів Ради Європи. Доповнює у рамках Ради Європи Європейську конвенцію про права та

Мінімальний споживчий бюджет

Мінімальний споживчий бюджет – набір продовольчих і непродовольчих товарів і послуг у натуральному і вартісному вигляді, що забезпечує задоволення основних, фізіологічних та соціально-культурних потреб людини. М. с. б. формується нормативним методом за системою споживчих

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення – законодавчий акт, в якому об’єднані і систематизовані норми адміністративного права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із запобіганням адміністративним правопорушенням та боротьбою з ними. Його було прийнято 7.XII.1984. Кодекс

Природні ресурси загальнодержавного значення

Природні ресурси загальнодержавного значення – ресурси, віднесені до таких спеціальним переліком, що міститься в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Розрізняють природні ресурси загальнодержавного та місцевого значення. До П. р. з. з. належать:

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – спрощене і прискорене провадження у справах про злочини, які не становлять великої суспільної небезпеки (умисне знищення чи пошкодження майна, злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, обман