Морфологічні особливості кількісних числівників – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Морфологічні особливості кількісних числівників 1. Кількіснічислівники не мають категорії роду, числа, крім числівників Один, два, обидва, півтора, тисяча, мільярд, нуль. 2. Числівник один має ознаки прикметника: змінюється
.

Окличні речення – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Окличні речення У залежності від емоційного забарвлення речення бувають окличні і неокличні. Речення називаються окличними, якщо вони вимовляються з додатковою окличною інтонацією, розповідно-окличною, спонукально-окличною або питально-окличною. Як би я тепер

Концептуальні засади навчання української мови

1.2. Концептуальні засади навчання української мови Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення його до вимог сучасного суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуальне розвинених і відданих державі громадян, які легко і вільно

Іменники – назви істот і неістот – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Іменники – назви істот і неістот Іменники поділяються на: – назви істот означають назви живих предметів, відповідають на питання хто? – жінка, поет, боягуз, сорока, бджола; – назви неістот означають

Імена по батькові – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Імена по батькові Імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів: -ович – при творенні чоловічих імен по батькові: Васильович, Дорошович, Ігорович-, Микитович, Олексійович,, Юрійович, але: Ілліч, Кузьмич;

Просторові прийменники – СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ – ПРИЙМЕННИК

ПРИЙМЕННИК 4. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ПРИЙМЕННИКІВ Просторові прийменники Просторові прийменники становлять основний тип, тому що вони поєднуються з іменниками конкретної семантики, які формують ядро іменника як лексико-граматичного класу слів, досить детально диференціюють значення, об’єднують найбільшу

Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Займенник – це частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на ті самі питання, що й: – іменник: Хто? що?

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складне речення з різними видами зв’язку Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком Усі вдивлялись у зоряне небо, але ніхто нічого там не