Протиепідемічний режим у дитячих колективах, де перебувають ВІЛ-інфіковані діти

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.4. Протиепідемічний режим у дитячих колективах, де перебувають ВІЛ-інфіковані діти Поширення ВІЛ-інфекції від хворих
.

Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів Аварії на АЕС мають значні відмінності від ядерних вибухів. Розмір та

Гармонія людини і природи – джерело духовного здоров’я

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.11. Гармонія людини і природи – джерело духовного здоров’я Екологічні проблеми є світовими, оскільки загрожують здоров’ю і життю людської цивілізації загалом. Вони зумовлюють необхідність

Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.10. Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку Оцінюючи фізичний розвиток дітей дошкільного віку, не треба забувати про

Аварії з викидом СДОР,- Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 3.4.1. Аварії з викидом СДОР Однією із причин виникнення НС регіонального масштабу є аварії

Принципи, способи та засоби захисту населення

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.8. Принципи, способи та засоби захисту населення Захист населення – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу наслідків НС чи максимальному послабленню ступеня їх негативного

Основні поняття,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.1. Основні поняття Серед надзвичайних ситуацій особливе місце займають спричинені аваріями з викидом РР. Радіоактивне забруднення місцевості викликає необхідність швидкої

Потреби, Психологічні властивості людини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.6. Потреби За Е. Маслоу (США) існує 5 основних рівнів потреб людини: фізіологічні; потреба безпеки; потреба спілкування; потреба прихильності, любові та поваги; потреба самовираження,