РУХ ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ

Хімія – універсальний довідник БУДОВА АТОМА РУХ ЕЛЕКТРОНА В АТОМІ Розглянемо стан електронів в атомі. Зрозуміло, електрони не можуть бути нерухомими. Якби електрон був нерухомим, то під дією сили притягання до позитивно зарядженого ядра
.

КИСЛОТИ І ОСНОВИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ КИСЛОТИ І ОСНОВИ Загальним для всіх кислот при їх взаємодії з водою є утворення іона оксонію Н3O+ (саме цей іон, зокрема, викликає зміну забарвлення індикаторів), тому більш точне визначення

Органічна хімія – Хімія

Хімія Органічна хімія Органічна хімія – це хімія сполук на основі Карбону. Атоми Карбону можуть утворювати ланцюжки, кільця, з’єднуватися з іншими атомами. Завдяки цій та іншім властивостям Карбон утворює мільйони органічних сполук. Розмаїття органічних

Приклади розв’язування типових задач – Урок 7

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 6. Суміші речовин. Розчини Приклади розв’язування типових задач Задача 1. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає такому скороченому йонно-молекулярному рівнянню: Розв’язання Йонно-молекулярне рівняння

Кристалічні гратки

Хімія Загальна хімія Хімічний зв’язок Кристалічні гратки Залежно від фізичних умов речовини можуть існувати в різних агрегатних станаХ: – Плазма – іонізований газ; – Газоподібний стаН, який характеризується слабкою і невпорядкованою взаємодією частинок (молекул);

Нітросполуки – Нітрогеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 13. Нітрогеновмісні органічні сполуки Велику і важливу групу органічних речовин, які, крім Карбону, Гідрогену й Оксигену, містять Нітроген, називають нітрогеновмісними. Програма середньої

Назви хімічних елементів

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОДАТОК 8. Назви хімічних елементів Символ Назва елемента Сим Вол Назва елемента Рекомендована НКУ Загально Вживана Раніше Рекомендована НКУ Загально Вживана Раніше Аg Аргентум Срібло

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Хімія – універсальний довідник ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ Під час пошуку закономірної послідовності елементів, складаючи таблицю елементів, Д. І. Менделєєв, крім атомної маси, враховував форму сполук, утворених даним елементом,