Операції на відкритому ринку

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Операції на відкритому ринку – метод грошово-кредитної політики держави, що полягає в купівлі або продажу Національним банком цінних паперів на відкритому ринку. Використовується для збільшення або скорочення резервів комерційних
.

Моделі фінансових відносин

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 1.2. Моделі фінансових відносин Розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту (ВВП) може здійснюватися за

Плаваюча відсоткова ставка

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Плаваюча відсоткова ставка – відсоткова ставка за позиками, розмір якої фіксується на весь термін користування кредитом, а переглядається через узгоджені проміжки часу залежно від зміни кон’юнктури на кредитному ринку.

Цінні папери ринкові

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери ринкові – цінні папери, які вільно продаються і купуються па фондовому ринку. Інвестор не має права на їхнє дострокове повернення емітенту.

Банк універсальний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банк універсальний – банк, який здійснює всі основні види операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, довірчі й Інші, за винятком емісії банкнот. Працює із широким колом осіб.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

Фінансовий ринок КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК) Тема 7. Становлення, сутність та особливості діяльності ринку цінних паперів 1. Чому і як почалася торгівля цінними паперами

Цінні папери допоміжні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери допоміжні – цінні папери, що є носіями додаткового права на періодичне одержання прибутку у формі відсотка, дивіденду або права на купівлю – продаж.

Погашення

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Погашення – 1) викуп цінних паперів емітентом у момент і за ціною, що передбачені умовами випуску; 2) у торгівлі ф’ючерсами – продаж або компенсація (у разі купівлі) або купівля