ЦИТОЛОГІЯ

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦИТОЛОГІЯ Цитологія – наука про будову, функціонування, розмноження та еволюцію клітин різних організмів. Будова еукаріотичної клітини Тваринна Рослинна Клітинний цикл – існування клітини від поділу до наступного поділу або смерті.
.

Мінливість – ГЕНЕТИКА

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ГЕНЕТИКА Мінливість Генетика популяцій вивчає генетичну структуру природних популяцій та генетичні процеси, які в них відбуваються. Генофонд – сукупність генів даної популяції. Закон Харді-Вайнберга За відсутності зовнішнього тиску будь-якого чинника

Логарифмічна функція – ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ Логарифмічна функція Y = logax(0 < a < 1) У = logax(а > 1) Область визначення Х (0;+∞) Х (0;+∞) Множина значень Y (-∞;+∞) Y (-∞;+∞) Перетин з

Тригонометричний запис комплексного числа – КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА Тригонометричний запис комплексного числа Z = r (cosα + isinα) R = – модуль комплексного числа; α – аргумент комплексного числа; Значення α, узяте в межах одного кола,

Основні закономірності спадковості – ГЕНЕТИКА

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ГЕНЕТИКА Генетика – наука, яка вивчає закономірності спадковості (властивість повторювати ознаки в ряді поколінь) та мінливості (властивість змінювати свої ознаки) організмів. Основні поняття генетики Основні закономірності спадковості І закон Менделя

Рівномірний рух по колу – КІНЕМАТИКА

Формули й таблиці ФІЗИКА МЕХАНІКА КІНЕМАТИКА Рівномірний рух по колу Адп – доцентрове прискорення, ; ν – частота обертання, = 1/c = с-1; = F; Т – період обертання, ; υ – лінійна швидкість,

Правильна шестикутна зрізана піраміда – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА СТЕРЕОМЕТРІЯ Правильна шестикутна зрізана піраміда

Трикутник загального виду – ТРИКУТНИКИ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТРИКУТНИКИ Трикутник загального виду R – радіус описаного кола R – радіус вписаного кола Формула Герона: