Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”


Філософія посбіник

Тема 3. ДІАЛЕКТИКА

§ 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови

Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”

Всі ці принципи відбиваються і фіксуються в системі категорій. Категорії-основні найбільш загальні поняття логіки.

Категорія хоча і є поняттям, проте це не поняття формальної логіки, а поняття діалектичної логіки, основними відмінностями якого є розгляд цього поняття в історичному становленні та у взаємозв’язку з усіма іншими діалектичними поняттями, як це продемонстрував Гегель у своїй роботі “Наука логіка”. Тобто категорії відображують універсальні форми буття і свідомості. Оскільки всі категорії взаємопов’язані, і постійно розвиваються, а в своєму розвитку вони підкоряються основним законам діалектики, які виражають відношення між категоріями як загальними сторонами і відношеннями речей. Так, наприклад, відношення між змістом та формою, сутністю та явищем, необхідністю та випадковістю

є виявом закону єдності і боротьби протилежностей. Звичайно розвиток категорій не можна розглядати через призму лише одного закону. Закон взаємного переходу кількості і якості, закон взаєморефлексії протилежностей та закон заперечення заперечення – всі три закони є одним діалектичним законом як розвитку матеріального світу, так і духовного. Для того, щоб зрозуміти цей закон, необхідно розглянути їх окремо один від одного, пам’ятаючи про їхню цілісність.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Морфологічний розбір числівника зразок.
Ви зараз читаєте: Категорія – “висловлювання”, “звинувачення”