Оператор вибору


2. Алгоритми з повторенням і розгалуженням

2.5. Оператор вибору

Оператор вибору (варіанту) можна розглядати, як узагальнення умовного оператора. Він дає змогу зробити вибір з кількох варіантів залежно від значення змінної.

Оператор вибору

Виконання оператора вибору починається з обчислення виразу, який повинен мати значення порядкового типу.

Формат запису оператора варіанту такий:

Case <порядкова


змінна або вираз> of

<константа 1>:<оператор 1>;

<константа 2>:<оператор 2>;

<константа n>:<оперaтор n>;

[Else <оператор>; ]

End;

Або

Вибір <порядкова змінна або вираз> із

<константа 1>:<оператор 1>;

<константа 2>:<оператор 2>;

<константа n>:<оперaтор n>;

[інакше <оператор>; ]

Кінець;

У випадку, коли результат обчислення дорівнює одній з перелічених констант, виконується відповідний оператор. Потім керування передається за межі оператора вибору.

Якщо значення виразу не збігається з жодною із констант, то виконується оператор, що стоїть після Else, якщо він є, або керування передається оператору, що слідує за End.

Примітки

1. Тип кожної з констант повинен збігатися з типом виразу. Можна задавати не тільки одну константу, а й список констант (див. приклад).

2. Гілка Else міститься у квадратних дужках. Це означає, що ця частина оператора вибору не обов’язкова.

3. У конструкції вибору (на відміну від умовного оператора) перед Else ставиться крапка з комою.

4. У якості операторів можуть використовуватися і складені оператори.

Приклад

Нехай при тестуванні учень отримав N балів з 20 можливих. Потрібно вивести суму балів з коротким коментарем.

Розв’язування Program оцінка;

Var N :integer;

Begin

Write (‘Введіть N-‘);

ReadLn(N);

Case N of

20: WriteLn(‘Краще не буває!’);

19,18,17 : WriteLn(‘Відмінно!’);

16,15,14,13 : WriteLn(‘Добре.’);

12,11,10,9 : WriteLn(‘Задовільно.’); 8,7:WriteLn(‘Ще трохи, і було б добре.’);

Else

WriteLn(‘Потрібно попрацювати!’)

End;

WriteLn(‘Сума балів – ‘,N:2,’ з 20 можливих’);

End.

Питання для самоконтролю:

1. У яких випадках використовується оператор вибору?

2. Який загальний формат запису оператора вибору?

3. Яких правил потрібно дотримуватися, використовуючи оператор вибору при розв’язуванні задач?1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Як риби пристосуватися до життя у водоймах.
Ви зараз читаєте: Оператор вибору