Плани-конспекти уроків по географії

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вступ УРОК № 2 Тема. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережливе ставлення до людської праці, до джерел наукових
.

УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Навчальна мета: актуалізувати та поглибити знання про основні форми всесвітніх економічних відносин, охарактеризувати сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; визначити наслідки економічних відносин між країнами

Температура повітря

ІІ СЕМЕСТР РОЗДІЛ І ІІ Географічна оболонка та її складові Тема 2. Атмосфера Урок 34. Температура повітря Практична робота № 8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УРОК 48. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 Тема. Законодавчі акти про природно-заповідний

ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ

Мета: Навчальна: актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати уявлення про характерні ознаки клімату Євразії; сприяти виявленню та розумінню прояву кліматотвірних чинників на материку; вдосконалювати практичні вміння та навички досліджувати кліматичні показники за

ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ УРОК 22. ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ Тема. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро

ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ У ГОРАХ МАТЕРИКА

Мета: – ознайомити з багатствами рослинного і тваринного світу Північної Америки; формувати знання про особливості природної зональності материка та вертикальної поясності в горах материка; удосконалювати практичні вміння та навички визначити особливості природних зон материка

ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

Мета: Навчальна: сформувати знання про природні зони Євразії та закономірності їхнього розміщення територією материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони материка за тематичними картами атласу; Розвивальна: формувати науковий світогляд, розвивати аналітичне мислення,