Види, фактори та методи мотивації праці


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ IV

ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 22

МОТИВАЦІЯ I ОПЛАТА ПРАЦІ

22.1. Мотивація праці

22.1.3. Види, фактори та методи мотивації праці

Виділяють два види мотивації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня пов’язана з інтересом до діяльності, зі значимістю виконуваної роботи, зі свободою дій, можливістю реалізувати себе, а також розвивати свої вміння і здібності. Зовнішня мотивація формується під дією зовнішніх факторів, таких як умови оплати праці, соціальні гарантії, можливість просування по службі, похвала або покарання керівником і т. ін. Вони мають вплив, але не обов’язково на тривалий період. Більш ефективною є така система факторів, яка впливатиме як на зовнішню, так і на внутрішню мотивацію.

До факторів, які зумовлюють поведінку працівника і які треба враховувати в практиці мотивації його трудової діяльності, належать:

– фізичний тип особистості;

– рівень самосвідомості та освіченості;

– професійна

підготовка;

– психологічний клімат у колективі;

– вплив зовнішнього середовища.

Формування активної дійової системи мотивації грунтується на постійному аналізі й удосконаленні відносин між:

– роботодавцями і найманими працівниками;

– керівниками та їхніми підлеглими;

– конкуруючими групами працівників;

– групами, що виконують споріднені функції.

На рівні підприємства система мотивації повинна грунтуватися на таких вимогах:

– надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результативності праці;

– узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх;

– створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та добробуту всіх працівників;

– забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації здібностей працівників;

– підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавленості в реалізації загальної мети.

Методи мотивації підлягають такій класифікації:

1. Економічні (прямі):

– форми та системи оплати праці;

– премії;

– участь у прибутках;

– оплата навчання.

2. Економічні (непрямі):

– пільгове харчування;

– доплата за стаж;

– пільгове користування житлом, транспортом, спортивними спорудами тощо.

3. Негрошові:

– збагачення змісту та покращення умов праці;

– гнучкі робочі графіки;

– охорона праці;

– просування по службі;

– участь в управлінні;

– система атестацій і співбесід.

Методи мотивації поділяються також на:

А) індивідуальні та групові;

Б) внутрішні й зовнішні.

До внутрішніх відносять задоволення від виконаної роботи, відчуття власної компетентності та самоповаги. Зовнішні – це винагорода, що забезпечується керівником.

Зовнішня винагорода безпосередньо пов’язана із системою стимулювання, яка включає три рівні: визнання заслуг працівника керівництвом, матеріальні стимули залежно від величини трудового вкладу та можливість підвищення по службі.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Тундра північної америки.
Ви зараз читаєте: Види, фактори та методи мотивації праці