АБСОЛЮТНА ІДЕЯ


Культурологічний словник

“АБСОЛЮТНА ІДЕЯ” – центральна категорія філософської системи Г. В. Ф. Гегеля, якою позначався духовний деміург, творець світу в його становленні і діяльному саморозвитку. Формаціями “А. і.”, ступенями саморозвитку у Гегеля виступають логіка (“в собі-буття” “А. і.”), природа (“інобуття” “А. і.”), тобто її буття в матеріальній дійсності) і дух (“для себе-буття” “А. і.”), її буття як суспільної свідомості і самосвідомості).

Яка будова ядра.
Ви зараз читаєте: АБСОЛЮТНА ІДЕЯ