Абстракція


Абстракція (лат. abstractio – віддалення, відволікання) – метод пізнання, що передбачає відмову від поверхневих, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних зв’язків. Результатом А. (поряд з використанням інших елементів діалектики) є обгрунтування окремих економічних категорій. Для пізнання економічних явищ і процесів використовуються А. багатьох рівнів. Чим ширші, місткіші А. виробляє економічна теорія, тим повніше й точніше вони відображають дійсність, тим ефективніше їх використання як інструменту

пізнання передусім на макроекономічному рівні нових економічних законів. Наступний аспект методу А. – необхідність розгляду економічних явищ, процесів під певним кутом зору за одночасного ігнорування всіх інших властивостей. Так, з погляду суспільного способу виробництва продуктивні сили належать до його речового змісту, відносини економічної власності – до суспільної форми, отже, суспільно-економічної сторони продуктивних сил у такому випадку не існує. При розгляді структури й системи продуктивних сил як відносно самостійної сторони суспільного способу виробництва з властивими їм внутрішніми
законами, суперечностями у цій системі виділяють природний, техніко – економічний та соціально-економічний аспекти. У першому випадку продуктивні сили розуміють як природні сили з властивими їм законами органічної та неорганічної природи. У другому – сили природи розглядають як залучені у виробництво у формі машин, споруд тощо. Суспільно-економічний аспект цієї системи розкриває взаємодію сукупного робітника, суспільного індивіда із засобами виробництва та іншими елементами продуктивних сил з погляду речового змісту. У цьому випадку говорять про “суспільні продуктивні сили”. Для забезпечення науковості необхідно визначити межі абстрагування, довести, що певний аспект економічного явища або процесу не впливає на їх внутрішню сутність, закони розвитку і функціонування.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Синтаксичний розбір складного безсполучникового речення.
Ви зараз читаєте: Абстракція