АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ


Культурологічний словник

АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ (від лат. abstractus – відокремлений, conkretus – згущений, ущільнений) – категорії діалектичної логіки, в яких відображено діалектику відокремленості й цілісності в системному функціонуванні і розвитку явищ дійсності та її відтворення в процесі пізнання. К. – це реально існуючий об’єкт (окрема річ чи система речей) як цілісне утворення у внутрішній суттєвій єдності всіх його сторін, зв’язків і відношень, єдине ціле у всіх його часткових і особливих проявах. Конкретне є “єдністю у багатоманітності”. А. є певною стороною К. у своїй відносній самостійності, відірваності від К., його однобічним проявом. Тому А. – це не тільки окреме, відірване від загального, а й загальне безвідносно до окремого.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Алюміній як хімічний елемент і проста речовина.
Ви зараз читаєте: АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ