Адміністративне право


Адміністративне право – самостійна галузь правової системи України. Предметом А. п. є відносини, що виникають при організації виконавчо-розпорядчих органів і в процесі їх адміністративної діяльності, при здійсненні організаційної діяльності керівниками інших державних і місцевих органів, а також при організації адміністративної влади суддями і громадськими організаціями. Державна влада в процесі функціонування вступає у відносини з громадянами, підприємствами, громадськими організаціями. У ході реалізації норм А. п. виникають адміністративно-правові

відносини державного органу або посадової особи державного управління, з одного боку, та державного органу і його посадових осіб або окремих громадян – з другого. Основними джерелами А. н. є Конституція України, закони, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс України про адміністративні правопорушення тощо. Система А. п. складається із загальної та особливої частин. Загальна частина містить: норми А. п., що мають регулятивне значення для всіх галузей та інших сфер державного управління; систему і джерела А. п.; суб’єкти A. п.; принципи державного управління, систему
його органів, форми і методи управлінської діяльності та ін. До особливої частини належать: норми А. п., що регулюють суспільні відносини в окремих галузях і різних сферах управління. Від А. п. як галузі права, тобто системи певних правових норм, слід відрізняти науку А. п., яка вивчає правове регулювання державного управління, розвиток теоретичних поглядів на зміст і систему правових норм і правових інститутів, що належать до організації органів управління.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Господарське життя в античних полісах північного причорномор'я.
Ви зараз читаєте: Адміністративне право