Адміністративний проступок і адміністративне стягненняЧастина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 18. Адміністративне право

3. Адміністративний проступок і адміністративне стягнення.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, що таке правопорушення та які види правопорушень вам відомі.

Протиправну, винну дію чи бездіяльність, за яку передбачено адміністративну відповідальність, називають адміністративним правопорушенням (проступком). Основним правовим актом, яким установ­лено відповідальність за адміністративні правопорушення, є Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Головною ознакою, за якою адміністративні правопорушення відрізняють від криміналь­них злочинів, є менший ступінь суспільної небезпеки.

Будь-яке адміністративне правопорушення має певний склад.

Пригадайте, які елементи включає склад правопорушення.

Найпоширенішим адміністративним правопорушенням, у якому беруть участь неповнолітні, є дрібне хуліганство. Саме так закон

Адміністративний проступок і адміністративне стягнення

Наслідки адміністративних правопорушень

Кваліфікує приставання на вулицях до перехожих, нецензурну лайку в гро­мадських місцях (на вулиці, у дворі, школі, громадському транспорті).

Адміністративну відповідальність передбачено за порушення Правил дорожнього руху, мисливства й ри­бальства, користування лісами (розпалення багать із порушенням протипожежних правил, вирублення лісу тощо). Адміністративним право­порушенням є несвоєчасне одержання паспорта, який кожний громадянин має отримати в 16 років. Адміністра­тивну відповідальність передбачено й за інші дії, що порушують громадський порядок і спокій людей. Адміністративні правопорушення поділяють залежно від об’єкта посягання. Серед них – правопорушення проти громадського порядку й громадської безпеки, у галузях транспорту, торгівлі, у житлово-комунальному господарстві, у галузі безпеки праці, проти установленого порядку управління, проти власності тощо.

Скоєння адміністративного правопорушення (проступку) є підставою для притягнення винного до адміністративної відповідальності, накладення на нього адміністративного стягнення. Законодавством передбачено адміністративні стягнення.

Адміністративний проступок і адміністративне стягнення

Щодо правопорушень, які не становлять значної суспільної небезпеки, застосовують попередження, зокрема: водієві за порушення Правил дорожнього руху його роблять у спеціальному талоні, в інших випадках складається протокол, у якому зазначається, що порушник попереджений про неприпустимість протиправної поведінки.

Одним із найпоширеніших адміністративних стягнень є штраф. Можливість його застосування передбачена майже за всі адміністративні правопорушення.

Предмети, що використовуються для вчинення правопору­шення. наприклад сіті чи рушниця браконьєра, автомобіль злісного порушника Правил дорожнього руху тощо, можуть бути вилучені або конфісковані. У разі оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або об’єктом правопорушення, його передають для продажу в комісійний магазин чи на аукціон. Гроші, одержані після продажу, повертають колишньому власнику речей. Якщо застосовується конфіскація, майно так само при­мусово вилучають, але без будь-якої компенсації, воно стає влас­ністю держави.

Правопорушник може бути позбавлений спеціального права (на строк до трьох років), яке він мас. зокрема права керувати автомобілем, права на полювання тощо. Правопорушнику можуть бути призначені виправні роботи строком до двох місяців за місцем ро­боти порушника, при цьому до 20 % заробітку перераховується в дохід держави.

За найтяжчі адміністративні правопорушення застосовують найжорсткішу міру адміністративного стягнення – адміністра­тивний арешт на строк до 15 діб. Це стягнення не застосовують до неповнолітніх, жінок, які мають дітей віком до 12 років, та інвалідів першої та другої груп.

Притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише після досягнення особою 16 років, але якщо неповнолітній скоює адміністративне правопорушення в молодшому віці, то до відповідальності за неналежне виховання можуть притягнути його батьків.

Крім того, до неповнолітніх правопорушників можуть застосо­вувати заходи впливу, які не є адміністративними стягненнями. До них належать попередження, догана або сувора догана, зо­бов’язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потер­пілим. Неповнолітній правопорушник може бути переданий під нагляд батьків, педагогічного чи трудового колективу (за їх зго­дою).

Висловіть припущення, чому законодавство передбачав особли­вості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Із Кодекс України “Про адміністративні правопору­шення”

Стаття 184

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян…

Скоєння неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шіст­надцяти років правопорушення, відповідальність за яке пе­редбачено цим Кодексом, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Скоєння неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досяглії віку, з якого настає кримі­нальна відповідальність, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відносини в галузі виконавчої діяльності держави регулюються адміністративним правом. У цих відносинах обов’язково беруть участь держава та її органи. Люди, які виконують певні функції держави, є дер­жавними службовцями, вони мають спеціальний статус.

Адміністративні проступки менш суспільно небезпечні, аніж кримінальні злочини, утім порушують правопорядок і тягнуть за собою певну відповідальність. До адміністративної відповідальності притягають осіб, які досягли 16 років.

До винних в адміністративному правопорушенні застосовують різні стягнення – штраф, попередження, позбавлення спеціального права, адміністративний арешт, виправні роботи тощо.

Адміністративні стягнення можуть накладати, на відміну від кримінальних покарань, не лише суд, а й інші державні органи й посадові особи, які мають відповідні повноваження.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Натрій та його сполуки.
Ви зараз читаєте: Адміністративний проступок і адміністративне стягнення