АГРЕГОВАНІСТЬ

Екологія – охорона природи

АГРЕГОВАНІСТЬ – тип просторової структури популяції організмів, яким властива агрегація. Розрізняють три види агрегованого (плямистого, мозаїчного, контагіозного) розподілу організмів у межах популяції: випадкове групове, рівномірне групове, групове з утворенням скупчень груп. Статистичним аналізом виявлено, що значення дисперсії (S2) групових розподілів істотно перевищує середнє значення числа особин в одній вибірці (*). Це пов’язано із збільшенням вибірок, які містять велику і малу або нульову кількість

особин (т. з. недорозсіяні розподіли). Найчастіше це описується рівнянням від’ємного бінома (S2 = * – kх2) або степеневого ряду (S2 = *), конст. яких (k, а і b) є показниками степеня А. певної популяції. Існують також складніші статистичні моделі групових розподілів.

В екології рослин А. встановлюють на основі вимірювань відстаней між особинами і наступного аналізу вибірок із цих відстаней. Добуток ПД* (де ПД – густота рослин, * – середня квадратична відстань) указує на груповий характер розподілу рослин і є показником степеня їх А., якщо його значення перевищує одиницю.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Відмінювання іменників.
Ви зараз читаєте: АГРЕГОВАНІСТЬ