АГРОЛАНДШАФТ

Екологія – охорона природи

АГРОЛАНДШАФТ – змінений у процесі с.-г. діяльності людини природний ландшафт. В А., як і в ін. культурних ландшафтах, об’єднуються і взаємопроникають компоненти неживої природи (літо-, атмо-, гідросфера), грунтового покриву (педосфера) та частина біосфери (включаючи людину та її діяльність). Ін. словами, А. складається з агробіогеоценозів та ін. структур (населені пункти, тваринницькі ферми тощо), які пов’язані між собою в єдине ціле й утворюють суперсистему.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Скласти 3 окличних речення.
Ви зараз читаєте: АГРОЛАНДШАФТ