АКУМУЛЯЦІЯ


Екологія – охорона природи

АКУМУЛЯЦІЯ – процес нагромадження на поверхні Землі, в організмах, на дні прир. і штучних водних басейнів, у відстійниках інж. споруд продуктів ерозії та абразії, води, солей,

Орг. решток, різноманітних забрудників внаслідок діяльності вітру, вод, що течуть, льодовиків, вулканів, моря та ін. геол. і біол. чинників.

Вправи на визначення відмінків іменників.
Ви зараз читаєте: АКУМУЛЯЦІЯ