Альдегіди – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.5. Альдегіди

Альдегідами називаються органічні сполуки, в молекулах яких міститься функціональна група Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Їх можна розглядати як продукти окиснення спиртів. Так, наприклад, найпростіший альдегід добувають окисненням метилового спирту оксидом купруму(ll):

Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

У цій реакції молекула оксиду купруму(ll) відщеплює два атоми водню від молекули спирту.

Назви

альдегідів походять від назв тих кислот, на які вони перетворюються під час окиснення. Їх також можна давати і залежно від кількості атомів у вуглецевому ланцюгу (за назвою вуглеводню) з додаванням суфікса – аль. Наприклад:

Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Загальна формула гомологічного ряду насичених альдегідів Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

(у першого гомолога замість R – атом водню Н).

Ізомерія альдегідів залежить тільки від ізомерії радикалів, сполучених з альдегідною групою. Наприклад, формулу С4Н8О можуть мати два альдегіди:

Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Група атомів С=O називається карбонільною

групою, або карбонілом.

Хімічні властивості альдегідів пояснюються їх електронною будовою, яку можна виразити формулами:

Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

У молекулі альдегіду зв’язок між атомами вуглецю і кисню здійснюється двома парами електронів. Електронна хмара зв’язку зміщена до кисню, як до більш електронегативного атома, в результаті чого він набуває часткового негативного заряду (Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ). Водночас карбонільний вуглець внаслідок відтягу вання від нього електронів набуває часткового позитивного заряду (Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ+). Звичайно це зображують схемами:

Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Отже, група Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ сильно поляризована, що зумовлює велику реакційну здатність органічних сполук, які містять карбонільну групу: з одного боку, атом кисню впливає на атом водню, з’єднаний з карбонільною групою, внаслідок чого він легко окиснюється; з іншого, для карбонільної групи Альдегіди  КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ характерні реакції приєднання і полімеризації.

Властивості альдегідів розглядаються на прикладі їх перших двох гомологів: формальдегіду і ацетальдегіду.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синоніми антоніми омоніми пароніми.
Ви зараз читаєте: Альдегіди – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ