Аліфатичні аміни – Аміни – Нітрогеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

13. Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.2. Аміни

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.2.1. Аліфатичні аміни

Аміни – органічні сполуки, похідні аміаку, у молекулі якого один, два чи три атоми Гідрогену заміщені на вуглеводневі замісники:

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Як і в молекулі аміаку, так і в молекулах амінів, в атома Нітрогену є одна вільна неподілена електронна пара, за рахунок якої вони можуть приєднувати протони,

відбираючи їх від молекул води чи кислот і утворюючи позитивно заряджені йони:

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Однак аліфатичні аміни – основи, сильніші за аміак, оскільки під впливом алкільних замісників навколо атома Нітрогену зростає електронна густина:

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

І він доволі сильно відтягує протони (йони Н+) від води та кислот. Зі збільшенням кількості алкільних замісників основні властивості зростають:

Первинні < вторинні < третинні

Аміни можна розглядати також як похідні вуглеводнів, що містять одну чи декілька функціональних груп – NH2.

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Фізичні

властивості аліфатичних амінів

Аміни – це продукти метаболізму живих організмів.

Серед них є гази, рідини і тверді речовини.

Нижчі аміни (газоподібні метиламін, диметиламін, триетиламін) мають запах аміаку. Складніші аміни – рідкі або тверді речовини з неприємним запахом тухлої риби.

Первинні і вторинні аміни утворюють водневі зв’язки, їхня розчинність зменшується зі збільшенням молярної маси, а температури їхнього кипіння значно вищі, ніж третинних амінів.

Хімічні властивості аліфатичних амінів

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Взаємодія з мінеральними кислотами

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Дисоціація: амін виявляє основні властивості

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Аміни, на відміну від аміаку, горять на повітрі

Добування аліфатичних амінів

1. Відновлення нітроалканів:

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Відновники: Sn + НСl, LiAlH4.

2. Взаємодія галогеноалканів з аміаком:

Аліфатичні аміни  Аміни  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Добуту суміш амінів різної будови розділяють, використовуючи різну реакційну здатність первинних, вторинних і третинних амінів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення за інтонацією.
Ви зараз читаєте: Аліфатичні аміни – Аміни – Нітрогеновмісні органічні сполуки