Американська англійська


ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I’VE GOT AN IDEA

УРОК 33 (7-8)

Підтема: Американська англійська.

Мета: Активізувати і закріпити ЛО за темою.

Тренувати учнів в аудіюванні віршів.

Практикувати учнів у письмі.

Продовжити ознайомлення учнів з американським варіантом англійської мови.

Навчати систематизувати одержану інформацію.

Розвивати мовну здогадку.

Виховувати в учнів почуття взаємоповаги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1.

Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we continue discussing how the English language is used in the world and how it helps to connect people.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Тренування учнів в аудіюванні.

Впр. 5 (с. 49).

Учні прослуховують вірш “А New Friend” в аудіо-запису або з голосу вчителя, потім хором читають його. Один учень перекладає вірш.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають текст впр. 2 (с. 48) і відповідають на запитання. Учитель оцінює їх роботу.

Vocabulary Practice

2. Активізація ЛO за темою “American English”, систематизація вивченого матеріалу.

1) Впр.

6 (с. 49).

Розширення словникового запасу. Учні ланцюжком читають і перекладають слова.

2) Закріплення ЛO за темою.

А) РЗ, впр. 2 (с. 35).

Учні повинні знайти і з’єднати відповідний англійський і американський варіанти слова.

Б) РЗ, впр. 3 (с. 35).

Учні працюють у парах. Виконавши вправу письмово, вони перевіряють роботу сусіда по парті.

В) РЗ, впр. 4 (с. 35).

Учні вписують у речення слова з американської англійської. Учитель визначає час виконання вправи – 10 хвилин, для перевірки учні ланцюжком читають слова.

3) Підготовка до виконання домашнього завдання – складання британо-американського глосарія. Учитель звертає увагу учнів на дошку.

Т: Your homework is to make a British-American glossary. It can look like this. It is better to write the words in the alphabetical order.

На дошці накреслена таблиця:

British

American

Ukrainian

Angry

Mad

Сердитий

Учні креслять таблицю у зошитах і заповнюють її.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

1) Вивчити вірш “А New Friend”.

2) Скласти британо-американський глосарій.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next time is to learn the poem “А New Friend”. Let us listen to it again.

Учні ще раз прослуховують вірш в аудіо-запису або з голосу вчителя і хором повторюють його.

Т: You also have to make a British-American glossary. You know how to do it, don’t you? And let us play a game now. You tell me words in British English and I’ll “translate” them into American English. Let’s start.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Приклади як людина використовує багаторічну мерзлоту.
Ви зараз читаєте: Американська англійська