Аміди кислот – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.5. Аміди кислот

Амідами карбонових кислот називаються похідні цих кислот, у яких гідроксильна група заміщена аміногрупою.

Наприклад:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Загальна формула амідів RCONH2. Функціональна група – Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Називається амідогрупою. Назви амідів утворюють від назв кислот, з яких вони утворились, з додаванням слова “амід”.

Аміди добувають нагріванням

амонійних солей карбонових кислот:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Або дією аміаку на складні ефіри:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Амід мурашиної кислоти – рідина, аміди всіх інших кислот – білі кристалічні речовини. Нижчі аміди добре розчинні у воді. Водні розчини амідів дають нейтральну реакцію на лакмус.

Найважливіша властивість амідів – здатність їх до гідролізу при наявності кислот і лугів. При цьому утворюються кислота й аміак:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

До амідів кислот належить сечовина. Це кінцевий продукт азотистого обміну в організмах людей і тварин. Утворюється при розпаді білків і виділяється разом із сечею. Сечовину можна розглядати як повний амід вугільної кислоти:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сечовина, або карбамід, – біла кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Вперше була добута німецьким ученим Ф. Велером у 1828 р. із ціанату амонію:

Аміди кислот   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Це перша органічна сполука, добута синтезом. У промисловості її добувають з оксиду карбону(ІV) і аміаку при нагріванні (150 °С) і високому тиску:

СО2 + 2NH3 -> H2N-CO-NH2 + Н2O.

Із сильними мінеральними кислотами сечовина утворює солі:

H2N-CO-NH2 + HNO3 −> H2N-CO-NH2 ∙ HNO3.

Сечовина – цінне висококонцентроване азотне добриво (46,6 %), широко використовується на всіх Грунтах і під всі культури. Як джерело азоту її додають до корму тваринам. Застосовують її також як вихідну речовину для добування се – човиноформальдегідних смол і лікарських речовин (люміналу, вероналу та ін.).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Апостроф це.
Ви зараз читаєте: Аміди кислот – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ