Аналіз

Аналіз – загальнонауковий елемент діалектичного методу дослідження економічних явищ і процесів, економічних систем, сутність якого – в розчленуванні об’єкта, предмета або економічних відносин між ними та людьми на складові частини, елементи (ознаки, властивості, риси, стадії, ступені тощо) та їх відокремленому вивченні, а відтак з’ясуванні зв’язків між ними (структури). Основними формами А. є: 1) дослідження відносно відокремленої частини економічної системи (наприклад, відносин економічної власності у сфері безпосереднього

виробництва) та екстраполяція отриманих результатів на інші складові (наприклад, на відносини економічної власності у сфері розподілу); 2) пізнання загальних ознак, властивостей тощо окремих складових (наприклад, відносин економічної власності в окремих сферах суспільного відтворення або спільних рис таких форм техніко – економічних відносин, як спеціалізація, кооперування тощо); 3) поділ цілісних системних явищ за певними критеріями на окремі підкласи (підсистеми) та їх класифікація. Оберненим до А. елементом діалектичного методу дослідження є синтез (див. Синтез).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...З якими речовинами реагує сульфатна кислота.
Ви зараз читаєте: Аналіз