Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338)


Тема. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336- 338).

Мета. Удосконалювати вміння розпізнавати і вживати у мовленні другорядні однорідні члени речення, виражені прислівниками.

Обладнання: індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз контрольної роботи.

III. Перевірка домашнього завдання (вправа 335).

1. Зачитування речень, виписаних з підручника “Літературне читання”.

– Назвіть у реченнях однорідні другорядні

члени речення, виражені прислівниками.

2. Вправа “Трибуна мовознавця” (завдання 2).

Діти розповідають про те, як визначати однорідні члени речення, виражені прислівниками.

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка

Закінчи речення, дібравши но три відповідних прислівники.

Розмовляти по телефону потрібно___________

Писати диктант треба_____________________

Надворі влітку___________________________

Птахам взимку__________________________

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні ми продовжуємо спостерігати за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками.

V. Сприймання

і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над текстом (за вправою 336).

А) Читання початку казки, з’ясування значень невідомих слів.

Б) Розгляд малюнка і підбір заголовка до казки.

– З якою частиною мови прислівники найчастіше зв’язані в реченні? (З дієсловом.)

– Яким членом речення виступає прислівник? (Другорядним.)

В) Відшукування в тексті однорідних прислівників і дієслів, з якими вони зв’язані (завдання 2).

Г) Виписування з тексту прислівників з дієсловами, з якими вони зв’язані (за зразком).

Г) Складання продовження до казки (усно) із вживанням прислівників.

Фізкультхвилинка.

2. Вправа-порадник (вправа 337).

А) Читання порад, з’ясування значень невідомих слів.

Б) Списування тексту. Підкреслення прислівників.

– Зверніть увагу на розділові знаки між однорідними членами речення.

В) Розбір за будовою виділених прислівників.

Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336 338)

Г) Опрацювання теоретичного матеріалу про розділові знаки при однорідних другорядних членах речення, виражених прислівниками.

3. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

4. Вправа-проблема.

– Випишіть, розкриваючи дужки, в першу колонку – прислівники, в другу – іменники з прийменниками.

(У)вечері, (у)сутінках, (з)заду, (з)двору, (по)переду, (по)дорозі, (по)близу, (в)перед, (на)весні, (на)галявині, (на)вколо, (у)колі, (що)суботи, (в)ранці, (в) руці.

5. Самостійна робота (індивідуальні картки).

– Запишіть текст, розкриваючи дужки, підкресліть прислівники. (Над)річкою і лісом засинювалось небо: (з)далеку (по)полі насувалась гроза. (У)високості сухо шелеснуло. (У)надрах хмари зарокотало, (с)нершу неголосно і нестрашно, а далі голосніше і потужніше. І раптом ліс охнув від жаху – так по ньому вдарило (з)гори.

За Г. Тютюнником

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завданий з попереднім інструктажем.

С. 171 – правило, с. 172 – вправа 338.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Іконопис київської русі.
Ви зараз читаєте: Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338)