Асиміляція


Політологічний словник

Асиміляція (від лат. assimilatio – уподібнення, схожість, засвоєння) – у суспільних науках цим поняттям означують процес поступового розчинення самостійного етносу або його частини серед більшого етносу чи групи етносів. Внаслідок цього етнос, що асимілюється, втрачає власні характерні ознаки (мову, традиційну культуру, етнічну самосвідомість тощо) і освоює етнічні стереотипи іншого. А. може відбуватися добровільно (природно), шляхом поступового, повільного переймання етнокультурних традицій від однієї групи до

другої. При цьому спочатку зникають ознаки етнічності у сфері матеріальної і лише потім – у сфері духовної культури. Розрізняють ще А. вимушену (насильницьку), яка ігнорує етнічні системи, створює всілякі перешкоди для нормального функціонування етносу, нищить соціальні зв’язки, спричинює глибокі політичні й духовно-культурні руйнації народам, які підпали під її згубний вплив. Цей вид А. схожий за своїм змістом з процесом деетнізації, веде до розпорошеності етносу, знищення його етнічних особливостей і в остаточному підсумку – до підпорядкування пануючій нації. Така асиміляційна політика являє собою широкомасштабні репресії щодо цілих народів, переселення найбільш працездатного населення із сіл у міста чи у віддалені райони, знищення інтелігенції тощо.

О. Антонюк

Як зводити дроби до знаменника.
Ви зараз читаєте: Асиміляція