Атоми. Хімічні елементи


РОЗДІЛ І ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

§ 9. Атоми. Хімічні елементи

Вивчення параграфа допоможе вам:

– розрізняти поняття молекула и атом;

– збагатити свою природничо-наукову лексику поняттям про хімічний елемент;

– називати хімічні елементи, найпоширеніші у природі.

Не дивлячись на малі розміри, молекули складаються з ще менших частинок – атомів.

Атоми. Здогадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому. І лише у XVIII ст. вчені довели їх існування. Нині відомо 118 видів

атомів. Атоми одного виду мають однакову будову, незважаючи на те, до складу якої речовини вони входять. Є види атомів, які присутні у складі мільйонів речовин!

Атоми – частинки, що входять до складу молекул.

Хімічні елементи. У кожного виду атомів свої, властиві лише йому будова і властивості. Тому атоми одного виду назвали хімічним елементом. Скільки існує видів атомів, стільки ж є хімічних елементів. Усі види атомів, що є у природі, вже відомі. Але вчені за допомогою найсучаснішого обладнання продовжують відкривати нові види атомів, які у природі відсутні.

Після відкриття хімічних елементів постала необхідність

у їх позначенні. Кожному елементу надано його позначення і назву.

Хімічний символ – це позначення на письмі хімічного елемента.

З цією інформацією ви можете ознайомитися за табл. 4, у якій записано назви, символи та вимову найпоширеніших у живій і неживій природі хімічних елементів.

Пригадайте назви кількох хімічних елементів.

Атоми. Хімічні елементи

Атом Гідрогену

Атоми. Хімічні елементи

Атом Карбону

Таблиця 4.

Приклади хімічних елементів

Назва хімічного

Хімічний символ

Вимова хімічного

Елемента

Символу

Алюміній

Аl

Алюміній

Гідроген

Н

Аш

Карбон

С

Це

Нітроген

N

Єн

Оксиген

O

O

Силіцій

Si

Силіцій

Ферум

Fe

Ферум

Немає потреби запам’ятовувати всі наведені в таблиці хімічні елементи та їх символи. Достатньо називати приклади кількох із них, а таблицею користуватися як довідковою.

Атоми – будівний матеріал молекул. Атоми оного виду можуть сполучатися між собою або з іншими атомами й утворювати молекули.

Одні й ті самі атоми в різному поєднанні утворюють молекули різних речовин. У природі речовин, молекули яких містять атоми Карбону та Гідрогену, найбільше. У живій природі досить поширеними хімічними елементами є також Оксиген та Нітроген. Нежива природа містить найбільше атомів Оксигену, Силіцію, Алюмінію та Феруму.

Атоми не можна побачити навіть під мікроскопом. Утворення молекул з атомів можна змоделювати за допомогою різнокольорових кульок. На мал. 18 змодельовано утворення молекул кисню, води, метану основної речовини природного газу) та вуглекислого газу. Ми бачимо, що

Атоми. Хімічні елементи

Мал. 18 Моделювання молекул

Молекула кисню утворюється з двох атомів Оксигену. Молекула води містить два атоми Гідрогену та один атом Оксигену. У молекули метану – один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. До складу молекули вуглекислого газу увійшли один атом Карбону і два атоми Оксигену.

Учені всього світу розуміють один одного завдяки тому, що домовилися про письмове позначення складу речовин. Змодельовані на мал. 18 молекули речовин записують і читають так: кисень – О2, (о-два), вода – Н2О (аш-два-о), метан – СН4 (це-аш-чотири), вуглекислий газ – CO2,(це-о-два). У цих записах цифри після символу хімічного елемента вказують, скільки його атомів входить до складу молекули.

Скарбничка знань

Найменшими частинками деяких речовин є атоми, а не молекули. Наприклад, графіт, з якого виготовляють стержні простих олівців, складається з атомів Карбону.

Існують речовини, у складі яких немає ні атомів, ні молекул. Про їх склад ви дізнаєтесь на уроках хімії. Зараз обмежимося прикладом лише однієї з таких речовин – кухонної солі. Найменші частинки цієї речовини – йони.

Станьте дослідниками природи

Використовуючи довідкові видання та Інтернет, дізнайтеся, з атомів яких хімічних елементів утворена молекула оцтової кислоти та скільки атомів кожного елемента входить до її складу. Доберіть ще дві речовини, молекули яких складаються з таких самих атомів, але містять різну їх кількість.

Перевірка знань

1. Із чого складаються молекули?

2. Як називають атоми одного виду?

3. Наведіть приклади назв і символів хімічних елементів.

4. З якими новими речовинами ви ознайомились?

5. На малюнку представлено поширення хімічних елементів у природі за масою. З’ясуйте, який елемент найбільш поширений. Запишіть назви і символи хімічних елементів, розташувавши в порядку зменшення їх поширеності.

Атоми. Хімічні елементи

6. У складі малих груп обговоріть питання, чому з порівняно невеликої кількості видів атомів утворилися й існують понад 10 мільйонів речовин.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Конкретні і абстрактні іменники.
Ви зараз читаєте: Атоми. Хімічні елементи