Банк іноземний


Банк іноземний – банк, який повністю або частково належить іноземному капіталу (приватному, колективному або державному) і діє насамперед у його інтересах. Діяльність Б. і. водночас перебуває під юрисдикцією національного законодавства і спрямовується в інтересах країни перебування. На вищій стадії розвитку капіталізму формою існування Б. і. стали закордонні відділення та філії міжнародних банківських монополій і ТНБ. Місцем їх перебування спочатку були великі фінансові центри світу. За останні десятиліття такі центри з’явилися у

Сінгапурі, Гонконзі та ін. Основна частка операцій Б. і. у світових фінансових центрах здійснюється в євровалютах, вони кредитують провідні галузі промисловості, значна частина продукції яких іде на експорт. Ці банки надають кредити країнам, що розвиваються, а також позики місцевому населенню. Б. і. здійснюють зовнішньоторговельні операції, а також фінансування дефіцитів платіжних балансів і дефіцитів держбюджетів, розширюють обслуговування діяльності ТНК, виконують такі нові види операцій, як проектне фінансування, управління готівкою та ін. За допомогою національного законодавства здійснюється ліцензування
відділень Б. І., регламентується переведення їхніх прибутків в інші країни. У країнах Східної Європи Б. і. контролюють на початку XXI ст. майже 60 % усіх банківських активів, в т. ч. в Естонії – 95%, Чехії – майже 80%, близько 70% – в Угорщині і Польщі. Це свідчить про відсутність національних банківських систем у цих країнах. Формами проникнення в ці системи Б. і. є створення філіалів, дочірніх банків, спільних з місцевими банками, спільних банків з участю Б. і.; основними методами такого проникнення є придбання місцевих банків внаслідок їх банкрутства або в процесі приватизації, укладання портфельних інвестицій та їх збільшення до повного контролю та ін. В Україні 2003 банків з участю іноземного капіталу було 20, зі 100% капіталом – 7 (1997 відповідно 22 і 6). Частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків становила на початку 2001 – 13%, в середині 2004 – 10,9%. Провідну роль серед цих банків у 60 – 80-х відігравали американські. Наприкінці 90-х серед 10 наймогутніших банків світу лише 2 були американськими. Таке скорочення супроводжувалося зростанням частки японської єни, західнонімецької марки, а нині євро.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Наведи приклади паралельних прямих з довкілля.
Ви зараз читаєте: Банк іноземний