Банк транснаціональний


Банк транснаціональний (ТНБ) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який виконує базові функції та операції і надає комплекс універсальних послуг у різних регіонах світового господарства (отже, в багатьох країнах світу) в різноманітних валютах передусім для ТНК, урядів та міжнародних валютно-кредитних та фінансово-кредитних організацій. ТНБ відкривають численні філії за кордоном, які несуть повну відповідальність за дії банку – засновника, перераховують йому частину отриманих прибутків. Свою діяльність ТНБ провадять здебільшого в основних фінансових центрах світу, обслуговуючи передусім процес переливання капіталу, а також зовнішньоторговельні операції. Крім того, вони займаються випуском міжнародних позик, торгівлею цінними паперами, довіряльними операціями щодо управління різними фондами, займаються валютними спекуляціями тощо. У процесі зрощення ТНБ з ТНК виникає транснаціональний фінансовий капітал, який бере участь в економічному перерозподілі світу.

Іменник синтаксична роль приклади.
Ви зараз читаєте: Банк транснаціональний