Банківська система


Банківська система – сукупність фінансово-кредитних підприємств і установ грошового ринку (які займаються банківською діяльністю) у їх взаємозв’язку і взаємодії, що призводить до виникнення і розвитку між ними економічних відносин. Цілісність Б. с. забезпечується передусім регулюванням з боку центрального банку. Розрізняють дворівневу Б. с. (складається з центрального банку і комерційних банків), централізовану однорівневу (такою була Б. с. в СРСР, що складалася з Державного банку, Будівельного банку і Зовнішньоторговельного банку

та сукупності ощадних кас) і децентралізовану (Федеральна резервна система США, яку очолюють 12 резервних банків, входять до неї приблизно 40% комерційних банків, а інші працюють на принципах вільної конкуренції). У більшості розвинених країн існує дворівнева система. Взаємодія і взаємозв’язок різних видів банків та банківських об’єднань, внаслідок якої формується Б. с., здійснюється у процесі виконання центральним банком своїх основних функцій. Певною мірою їм підпорядковуються комерційні банки. Із створенням НБУ у вересні 1991 в Україні сформувалася дворівнева Б. с.: перший рівень – НБУ, другий – мережа комерційних
банків і банківських інститутів. До спеціалізованих комерційних банків України належать: інвестиційні, іпотечні та інші банки; до небанківських кредитних інститутів – інвестиційні компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, трастові компанії, ломбарди та ін. Зареєстрованих банків 1992 було 133, 1995 – 230, 2003 – 179, з них акціонерних банків 1994 було 159, 1997 – 184, 2003 – 151; товариств з обмеженою відповідальністю відповідно 67, 41, 28; банків з участю іноземного капіталу 1994 – 12, 2003 – 20. Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків 1992 становив 0,5 млн. грн.., 1997 – 1,560 млн. грн.., 2003 – 7317 млн. грн. На початку 2004 балансовий капітал банків склав 13,1 млрд. грн.. (2,5 млрд. дол..), 1998 – 2 млрд. дол. Частка банківського капіталу у ВВП на початку 2004 – 5,1%, у країнах Центральної та Східної Європи – понад 40%. Активи українських банків на початку 2004 становили 38% ВВП, зобов’язання – 33%. У перші роки незалежності, коли відбувалося первісне нагромадження капіталу, банки та банківські установи нерідко вдавалися до некоректних методів отримання прибутків (цьому сприяла гіперінфляція). Певною мірою це пояснюється недосконалістю чинного законодавства. Немало економічних злочинів у Б. с. України здійснювалось і на початку XXI ст.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Детонаційна стійкість бензину.
Ви зараз читаєте: Банківська система