Біологія

СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ Абіогенез (передбіологічна, або хімічна, еволюція) – теорія походження живих істот з хімічних сполук шляхом поступового ускладнення останніх. Австралопітеки – вимерлі прямоходячі мавпи, предки стародавньої людини. Агроценози – штучні екосистеми,

Підшлункова, щитоподібна і паращитоподібні залози

Розділ 9 ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ § 40.Підшлункова, щитоподібна і паращитоподібні залози Підшлункова залоза (мал. 40.1). Це залоза змішаної секреції, вона розташована поряд із дванадцятипалою кишкою, позаду шлунка. Одні її клітини виробляють травний

Конструюємо організм тварини

ВСТУП & 2. “Конструюємо” організм тварини 1. Організми, органи, системи органів. Усі тварини, яких ми розглядали на форзаці 1, – живі організми, тобто окремі живі істоти. У самому слові організм є підказка, що допоможе

ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

ТЕМА 1 КЛІТИНИ §8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА Пригадайте основні положення клітинної теорії. Які органічні речовини ви знаєте? Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Погляньте на малюнок 32. На ньому

Будова нервової системи. Спинний мозок

Розділ 11 НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ § 54. Будова нервової системи. Спинний мозок – відділ центральної нервової системи Будова нервової системи (мал. 54.1). Усі нейрони є елементами величезної інформаційної мережі, яка утворює в

Етичне ставлення людини до тварин

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ § 57. Етичне ставлення людини до тварин Проблема стосунків між людиною і тваринами Проблема стосунків між людиною і тваринами постала не сьогодні, але й дотепер її не розв’язано.

Еволюція тварин

ВСТУП & 4. Еволюція тварин 1. Пристосованість тварин до середовища. Повернімося до нашого уявного ставка (див. форзац 1). Шуліка летить над водою, окунь очікує на здобич у воді, дощовий черв’як робить хід у грунті…

КИШКОВОПОРОЖНИННІ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Кишковопорожнинні немовби завмерли у своєму розвитку на стадії двошарового зародка багатоклітинних тварин. І. Акімушкін &7. КИШКОВОПОРОЖНИННІ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Основне поняття: КИШКОВОПОРОЖНИННІ Пригадайте! Які ознаки справжніх багатоклітинних тварин?

РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН & 34. РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН Ви дізнаєтеся про те, яким чином відбувається регуляція життєдіяльності організму тварини, які є механізми

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОНАСІННИХ РОСЛИН

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ § 35. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОНАСІННИХ РОСЛИН Перші насінні рослини виникли ще у час панування деревоподібних спорових рослин. Вважають, що попередниками насінних рослин були насінні папороті, у