Біотичні фактори – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Біотичні фактори

Біотичні фактори – це різні форми взаємодії між особинами в популяції і між популяціями в угрупованнях.

Під біотичними факторами розуміють різноманітні зв’язки організму з іншими організмами. Такі зв’язки можуть бути внутрішньовидовими і міжвидовими. Внутрішньовидові взаємини різноманітні і, у кінцевому рахунку, спрямовані на збереження популяції. До них належать взаємини між особинами різних статей, конкуренція

за життєві ресурси, різні форми поводження.

При спільному проживанні організмів біотичні фактори взаємодіють між собою і мають різноманітний характер.

Біотичні фактори   ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Назва взаємовідносин

Значення для виду

Приклади

А

В

Нейтралізм

0

0

Взаємозв’язки між різними видами, які незалежні один від одного при спільному проживанні на одній території.

Наприклад: білка і лось

Конкуренція

Взаємозв’язки

між різними видами зі схожими потребами при спільному проживанні на одній території.

Наприклад: пригнічення рослин нижнього ярусу в лісі; гризуни, які живуть на одному полі, лузі; хижаки одного лісу

Хижацтво

+

Взаємодія особин, за якої одна з них (хижак) негативно впливає на іншу (жертву). У разі якщо організми належать до одного виду – канібалізм.

Наприклад: вовк і заєць

Паразитизм

+

Взаємовідносини, за яких один вид живе за рахунок іншого, використовуючи його як джерело живлення та місце проживання. Наприклад: паразитичні черви (аскарида, бичачий ціп’як), гриб-трутовик

Симбіоз

+

+

Взаємовідносини організмів різних видів в угрупованні, за якого обидва організми мають певну вигоду.

Наприклад: рак-самітник й актинії, гриб та водорість у лишайнику

Коменсалізм

+

0

Взаємовідносини між двома видами організмів, коли один із них (коменсал) користується певними перевагами за рахунок іншого, не завдаючи йому прямої шкоди.

Наприклад: джгутикові і амеби, які живуть у кишечнику вищих тварин, живляться бактеріями і не спричиняють захворювання хазяїна

Нейтралізм – взаємозв’язки між різними видами, які незалежні один від одного при спільному проживанні на одній території (наприклад, білка і лось).

Конкуренція – тип взаємовідношень, що виникає у двох видів зі схожими потребами при спільному проживанні на одній території. Присутність одного виду або організму зменшує харчові ресурси, скорочує територію розселення іншого. Наприклад, пригнічення рослин нижнього ярусу в лісі, конкуренція різних видів гризунів, що живуть на одному полі, лузі, хижаків одного лісу тощо. У результаті слабший конкурент гине або витісняється сильнішим.

Хижацтво – взаємодія особин, за якої одна з них (хижак) негативно впливає на іншу (жертву). Хижаки, живлячись, знищують свою жертву. Стосунки хижака та жертви складалися у процесі еволюції. Хижаки виступають як природні регулятори чисельності популяції жертви. Збільшення чисельності хижака призводить до зменшення популяції жертви. У свою чергу, зменшення чисельності жертв призводить до зменшення кількості хижаків, яким не вистачає їжі. Приклад – взаємовідносини зайця і вовка.

Паразитизм – форма взаємин, за яких один вид живе за рахунок іншого, використовуючи його не тільки як джерело живлення, але і як місце проживання. До паразитів належать багато бактерій, гриби, найпростіші, черви. Паразит, на відміну від хижака, не знищує свою жертву, а живиться за її рахунок і завдає шкоди тривалий час.

Симбіоз – тип взаємовідносин організмів різних видів в угрупованні, за якого обидва організми (симбіонти) мають від цього певну вигоду. Наприклад, співжиття рака-самітника й актинії, гриба та водорості в лишайнику, вищих рослин із грибами, а також водоростей із мохами або квітковими рослинами.

Коменсалізм – форма взаємин між Двома видами організмів, коли один із них (коменсал) користується певними перевагами за рахунок іншого, не завдаючи йому прямої шкоди. Коменсал може використовувати хазяїна як місце оселення, засіб пересування або живитися рештками його їжі. Так, багато джгутикових і амеб, які живуть у кишечнику вищих тварин і людини, живляться, в основному, бактеріями і не спричинюють захворювання хазяїна. Коменсалізмом є оселення рослин-епіфітів на корі дерев. Коменсалізм дуже поширений у природі і є формою симбіозу.

Отже, в біоценозі між організмами спостерігаються різноманітні форми взаємовідносин, які грунтуються на трофічних, просторових та інших видах взаємозв’язків, регулюють чисельність популяції і визначають стабільність угруповання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова комахи.
Ви зараз читаєте: Біотичні фактори – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА