Болота. Підземні води


Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

§27. Болота. Підземні води

Географічна розминка

Пригадавши курс загальної географії, поясніть, що називають болотом, і назвіть типи боліт, які розрізняють за умовами утворення. З’ясуйте, де у вашій місцевості є болота і до якого типу вони належать.

Болота. В Україні болота утворюються переважно внаслідок заростання водойм і охоплюють 9,4 тис. км2. Це більше ніж площа Чернівецької області або майже половина території Волинської

чи Рівненської областей.

Загальна закономірність поширення боліт по території України полягає в зменшенні їхньої кількості з півночі на південь. Найсприятливіші умови для утворення боліт на півночі – в Поліссі. Тут налічують близько 1,5 тис. боліт загальною площею понад 6 тис. км2. Найбільшу площу боліт мають Волинська (1,17 тис. км2), Чернігівська (1,15 км2) та Рівненська (1,07 км2) області.

Практичне завдання

Знайдіть і покажіть на карті України найбільші масиви боліт.

На північному заході Полісся болотяні масиви сягають особливо великих розмірів. Цьому сприяють кілька чинників. Це незліченні річки і струмки,

які повільно несуть до величезної низинної території свої води з навколишніх височин. Це й порівняно рясні дощі, що не часто можуть проникнути далеко вглиб через водонепроникні породи.

До того ж дає про себе знати й спадщина давнього льодовика – численні водойми, які тепер чергуються з болотами.

Географія культури

Болота очима письменника. Ось як описує поліські болота письменник Іван Тургенев у повісті “Поїздка до Полісся”: “…ліс стояв навкруги такий старий, високий і дрімучий, що навіть повітря здавалося спертим. Місцями просіка була вся залита водою; по обидва боки розстелялося лісове болото, усе зелене і темне, усе вкрите очеретами і дрібним вільшняком… і хочеться людині вийти скоріше на простір, на світло, хочеться їй зітхнути на повні груди – і давить її ця пахуча вогкість і гнилість…”

Більшість боліт на території нашої країни належить до низинних. Вам уже відомо, що такі болота утворюються в заплавах річок та внаслідок заростання водойм (мал. 126). Низинні болота багаті на мінеральні речовини, мають відносно багату рослинність і зазвичай ховають значні поклади торфу. Тому низинні болота в Україні мають господарське значення і нерідко великі їх масиви охороняються державою.

Перехідні та верхові болота на території України охоплюють невеликі площі. Масиви таких боліт трапляються на північному заході Полісся, у лісостепу та Українських Карпатах.

Болота. Підземні води

Мал. 126. Болото

Нотатки краєзнавця

“Болотяні” географічні назви. Поширення боліт відобразилось у численних географічних назвах нашої країни. Наприклад, назви таких річок, як-от: Полова в басейні Прип’яті, Пониква в басейні Стиру, Тня в басейні Горині – у перекладі з різних мов означають приблизно те саме – “болото”. Промовистою є й назва селища міського типу Заболоття, що в Ратнівському районі Волинської області.

Значна частина боліт осушена, тепер їх використовують у сільському та лісовому господарстві. З метою подальшого збереження цих своєрідних природних комплексів під охорону взято близько 15 % загальної площі боліт України. Особливо цінні болота віднесені до водно – болотяних угідь міжнародного значення.

Проблема

В Україні осушення боліт називали “меліорацією”, тобто поліпшенням земель. Водночас чимало вчених вважають, що осушення боліт спричиняє шкоду як людині, так і природі. Висловіть свою думку з цього приводу, спираючись на набуті раніше знання з географії.

Підземні води. Вони розташовуються по території України дуже нерівномірно й утворюють кілька підземних басейнів (мал. 127). Особливу цінність мають артезіанські води. З попередніх курсів географії ви пам’ятаєте, що так називають води, які самостійно піднімаються на поверхню.

Близько 65 % ресурсів підземних вод зосереджено в Дніпровсько-Донецькому та Волино-Подільському артезіанських басейнах.

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн, що розташований переважно в межах Дніпровсько-Донецької западини, є найбільшим в Україні. На нього припадає майже половина (49 %) усіх ресурсів підземних вод країни (мал. 127). Він має прісні води, що самостійно піднімаються на поверхню з глибини подекуди 500-600 м. Води цього басейну використовують, зокрема, для водопостачання Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Полтави, Луганська та прилеглих територій.

Волино-Подільський артезіанський басейн розташований на північному заході України. Води цього басейну, що піднімаються з глибин 600 і більше метрів, надходять до Львова, Луцька, Хмельницького, Рівного і Тернополя.

Причорноморський артезіанський басейн пов’язаний з Причорноморською западиною. Прісні води цього басейну, що перебувають на глибині до 200 м, використовують для водопостачання південних областей країни – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, а також Криму.

Болота. Підземні води

Мал. 127. Підземні води

Запаси підземних вод зберігаються також і в інших природних басейнах – в області Карпат, Гірського Криму тощо. Однак ці регіони мають менш сприятливі умови для формування підземних вод.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Кількість боліт на території України зменшується з півночі на південь.

Більшість боліт на території нашої країни належить до низинних.

Підземні води розподілені по території України нерівномірно й утворюють підземні басейни.

Найбільшим в Україні є Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн.

Ключові терміни і поняття

Низинні, перехідні та верхові болота підземні води Дніпровсько-Донецький та Волино-Подільський артезіанський басейни

Самоперевірка

З’ясуйте, чи використовують у вашому населеному пункті підземні води. До якого басейну вони належать і яке мають застосування?

Схарактеризуйте значення для населення України кожного з великих артезіанських басейнів.

Поясніть, де і чому в Україні поширені болота.

Назвіть найбільші артезіанські басейни України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Садок вишневий коло хати переказ.
Ви зараз читаєте: Болота. Підземні води