Будова кісток, їх розвиток. Типи з’єднання кістокРОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 2. ОПОРА І РУХ

УРОК 11. Будова кісток, їх розвиток. Типи з’єднання кісток

Освітня мета: сформувати поняття про особливості будови кісток, що забезпечують виконання їхніх функцій; ознайомити з властивостями кістки як живого органу, що здатний рости і змінюватись; вивчити особливості з’єднання кісток у зв’язку з їх функціями.

Основні поняття і терміни: компактна речовина, губчаста речовина, червоний кістковий мозок, жовтий кістковий мозок, трубчас­ті, короткі, плескаті кістки, окістя.

Обладнання:

таблиці “Будова кістки”, “З’єднання кісток”, розпили кісток.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

Біологічний диктант.

Вставте пропущені слова або закінчіть речення.

1. Кістка складається з… тканини.

2. Скелет людини побудований з кісткової та… тканин.

3. До складу кісткової тканини входять… та неорганічні речовини.

4. Органічні речовини надають кісткам гнучкості та…, а неорганіч­ні – … і…

5. До системи органів опори і руху належать скелет та….

6. Череп захищає… мозок, а хребет… мозок.

7. Кісткова

і хрящова тканини належать до… тканин.

8. У кістковій, хрящовій тканинах добре розвинена… речовина.

9. У дітей кісткова тканина містить більше органічних речовин, ніж у…

10. В організмі людини є три види м’язової тканини: посмугована, непосмугована і посмугована….

11. Скелетні м’язи утворені… тканиною.

12. Основною властивістю м’язової тканини – це здатність до….

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Порушення проблемних питань.

1. Чому кістки здатні витримувати великі навантаження?

2. Як відбувається загоювання ран при переломах кісток?

3. У молодого півня видалили всю стегнову кістку, але зберегли окіс­тя. Через деякий час кістка відновилась. Які можна зробити висновки з цього досліду?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність кісток, їх види. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці та скелета людини, записи в учнівських зошитах).

Будова кісток, їх розвиток. Типи зєднання кісток

2. Будова та властивості кісток. (Самостійна робота учнів з розпилами кісток).

А) Знайдіть на поверхні кістки окістя. Чим воно відрізняється від основної маси кісткової речовини?

Б) Яка будова основної маси кістки?

В) Яке значення має губчаста будова кісток?

Г) Чим заповнені порожнини трубчастих кісток?

Д) Які особливості будови надають кісткам легкості, міцності та пружності?

3. Ріст кісток, зміна їх будови. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

Будова кісток, їх розвиток. Типи зєднання кісток

4. Зміна будови кістки при різному навантаженні. Вплив м’язової ді­яльності на будову кістки. (Бесіда з демонстрацією різноманітних кісток людини та таблиці).

5. З’єднання кісток, їх типи. (Самостійна робота учнів із підручни­ком).

Користуючись текстом підручника, малюнками і схемами, заповніть таблицю.

Приклади

Нерухоме з’єднання

Напіврухоме з’єднання

Рухоме з’єднання

6. Будова суглоба. Типи суглобів. Рухи у суглобах: (Розповідь учителя з демонстрацією таблиць, записи в учнівських зошитах).

Суглоб = кістка, яка зчленована із суглобовою западиною + зчлено­вана кістка з головкою + міцні зв’язки + суглобова сумка + суглобова рідина.

Будова кісток, їх розвиток. Типи зєднання кісток

Будова кісток, їх розвиток. Типи зєднання кісток

IV. Закріплення знань.

Тести

I рівень

1. Кістки черепа з’єднані між собою:

А) рухомо;

Б) нерухомо;

В) напіврухомо.

2. Рухоме з’єднання кісток – це:

А) шов;

Б) суглоб.

3. Шов – це з’єднання кісток:

А) напіврухоме;

Б) нерухоме.

4. Кістки у товщину ростуть завдяки поділу клітин:

А) окістя;

Б) кісткової тканини.

II рівень

1. Розгляньте малюнок у підручнику і напишіть частини трубчастої кістки.

2. Розгляньте малюнок у підручнику і напишіть складові частини суглоба.

III рівень

Вкажіть типи з’єднання зазначених кісток, заповнивши таблицю (правильні відповіді позначте знаком “+”).

Кістки

Типи з’єднання кісток

Нерухоме

Напіврухоме

Рухоме

Крижові хребці

Передпліччя і плече

Грудні хребці

Стегнова кістка з тазом

Кістки мозкової частини черепа

Кисть і передпліччя

Гомілка і стопа

V. Домашнє завдання.

Вивчити пропоновану тему із підручника. Повторити будову скелета ссавців.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Прикметники в переносному значенні.
Ви зараз читаєте: Будова кісток, їх розвиток. Типи з’єднання кісток