БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу та закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 32)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але навідаємося до міста під назвою Будова слова. Повторимо, з яких частин може складатися слово, як

називаються ці частини, будемо знаходити і визначати їх у словах; навчимося розрізняти спільнокореневі слова і форми одного й того самого слова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 88 (с. 44)

– Ознайомлення із текстом скоромовки.

– Списування тексту з граматичним завданням.

– Знаходження спільнокореневих слів.

БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

2. Робота за вправою 89 (с. 44)

– Читання і переказ казки учнями.

– Розвиток мовлення.

Складання кінцівки за поданими прислів’ями.

– Списування виділених слів із завданням.

Спільнокореневі

слова: кістку, кісточку.

Форми слова: кістку, кістки.

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 44)

4. Зупинка для допитливих

– Чи всі колонки слів можна назвати спільнокореневими? Чому? Доведіть свою думку.

Сад

Вода

Літак

Садок

Водичка

Літака

Садівник

Водяний

Літаком

Насадка

Підводний

У літаку

(У першій колонці не всі слова об’єднані за основним лексичним значенням: “зайве” слово “насадка”;

У другій колонці всі слова є спільнокореневими;

У третій колонці ми спостерігаємо тільки зміну форми одного й того самого слова; ці слова не є спільнокореневими.)

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Коментоване виконання вправи 90 (с. 45)

– Читання слів “ланцюжком”.

– Розподіл слів за групами, поданим у другому завданні вправи.

– Розбір за будовою спільнокореневих слів.

– Яка частина є обов’язковою в основі?

– Доведіть, що за допомогою префіксів і суфіксів творяться нові слова.

ПАМ’ЯТКА “РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ”

1. Прочитайте слово. До якої частини мови воно належить, що означає?

2. Змініть слово за відмінками і визначте у ньому закінчення.

3. Визначте основу слова (це частина слова без закінчення).

4. Доберіть до слова 2-3 споріднених слова і визначте корінь.

5. Назвіть префікс, суфікс, якщо вони є.

2. Робота за вправою 91 (с. 45)

– Мовчазне читання тексту учнями.

– Списування із завданням.

– Поясніть правопис слів з пропущеними буквами.

– Як ви розумієте значення слова пуд?

– Складання графічних схем підкреслених речень.

Трудяться вони тут і мед носять пудами.

Ходить дядько серед вуликів і щось намовляє бджолярам.

– Назвіть однорідні члени в цих реченнях.

– Якою частиною мови вони виражені? Чим з’єднані в реченні?

– Виписування споріднених слів, позначення в дужках форм цих слів. Бджолята (бджолятам), бджіл (бджоли), бджолину (бджолиної), бджоляній.

3. Гра “Хто швидше?”

– Запишіть по два слова, які відповідають поданим схемам.

БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

4. Перевірка виконаної роботи

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

– З яких частин складається слово?

– Як визначити в слові закінчення й основу?

– Що називається коренем? Як його знайти?

– За допомогою чого утворюються нові слова?

– Чи будуть спільнокореневими слова дуб, дубом, на дубі?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 92 (с. 46).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова тексту.
Ви зараз читаєте: БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА