БУРЯК КОРМОВИЙКОРЕНЕПЛОДИ

3.3. БУРЯК КОРМОВИЙ

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ. Буряк кормовий (Beta vulgaris L. v. crassa) має велике значення для підвищення продуктивності тваринництва, є цінним соковитим кормом для тварин. Він містить необхідні для тваринного організму вуглеводи, безазотисті екстрактивні речовини, мінеральні солі й вітаміни, сприяє кращому засвоєнню і перетравності грубих кормів. Введення його у раціон сприяє тому, що тварини восени менше хворіють при переведенні з пасовищного утримання на зимове. Кормовий буряк має високі кормові якості: 100 кг його

відповідають 12-14 кормовим одиницям і містять 0,9-1,1 кг перетравного протеїну, а 100 кг гички – відповідно 9 і 2,1 кг. За належної агротехніки збирають від 500 до 1500 ц/ra коренеплодів буряку кормового. Високі врожаї вирощують на зрошуваних землях. В Інституті зрошуваного землеробства УААН врожайність буряку кормового в середньому за десять років становила 995, а максимальна – 1646 ц/га.

СОРТИ. Коренеплоди буряку кормового за формою поділяють на чотири групи: циліндричні, або мішкоподібні, видовжено-овальні, конічні та округлі. Сорти з циліндричною формою коренеплодів порівняно з іншими сортами найменше заглиблюються в грунт (на 1/4 частину кореня), маловибагливі до родючості грунту. Високі врожаї їх вирощують на легких грунтах з неглибоким орним шаром. Ці сорти найпридатніші для вирощування розсадою, однак дуже чутливі до осінніх заморозків і гірше зберігаються в кагатах. Коренеплоди їх містять від 13 до 14% сухої речовини і 7-8% цукру.

В Україні районовані такі сорти.

Екендорфський жовтий – середньостиглий, високоврожайний у різних грунтово-кліматичних зонах. Надземна частина сіро-жовта, а підземна – лимонно-жовта, м’якуш білий. Районований майже в усіх зонах бурякосіяння.

Полтавський білий – районований переважно у лісостеповій зоні.

Львівський жовтий – високоврожайний, стійкий проти цвітухи. Коренеплід циліндричний, поверхня гладенька. Забарвлення шкірки коренеплоду жовте або блідо-оранжеве, м’якуш – білий. Районований в усіх зонах бурякосіяння.

У Київській і Хмельницькій областях районовано високоврожайний сорт Київський. Для вирощування у лісостеповій зоні рекомендовано гібрид Тимірязівка 87. У деяких областях районовані також сорти Полтавський 71, Авангард, Аміго, Барбара, Донор, Центаур, Уманський КБ-2 та ін.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. Буряк кормовий менш вибагливий до родючості грунту, ніж цукровий. За відповідного добору сортів у районах достатнього

Сорти з видовжено-овальною формою коренеплоду заглиблюються у грунт більш як наполовину, вони посухостійкіші, добре зберігаються. До цієї групи належить середньоранній посухостійкий сорт Переможець. Він з 1947 року районується в степовій, лісостеповій і поліській зонах.

Зволоження досить високі врожаї їх вирощують і на менш родючих грунтах.

Добираючи сорти буряку кормового, потрібно брати до уваги, що напівцукровий буряк слід висівати на більш родючих грунтах, а з циліндричною формою коренеплодів – на менш родючих. Щоб подовжити період згодовування буряку у господарствах, доцільно вирощувати два сорти – один, що дає високі врожаї коренеплодів з меншим умістом сухих речовин, для згодовування тваринам восени, другий, що дає нижчі врожаї коренеплодів з високим умістом сухих речовин (напівцукровий), – для пізнішого їх згодовування. Вегетаційний період буряка кормового 125-150 діб.

Буряк кормовий менш вибагливий до кліматичних умов, ніж цукровий. Високі врожаї його збирають за меншої суми літніх активних температур. Саме цим пояснюється більше поширення його у північних районах.

Насіння буряку кормового починає проростати за температури 3-5 °С, сходи з’являються за температури 6-7 °С і добре переносять весняні приморозки до мінус 4-5 °С. Оптимальна температура для росту буряку кормового – 15-20 °С. Сума активних температур має становити 1900- 2100 °С.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ буряку кормового подібна до технології вирощування цукрового. Вирощують його у кормових прифермських сівозмінах. Він вибагливий до наявності вологи, тому його часто висівають на заплавних землях. Добрими попередниками для буряку кормового є озимі зернові культури. Деякі сорти з циліндричною формою коренеплодів можна вирощувати розсадою, використовуючи для цього площі з-під озимої вико-житньої сумішки та після скошування кормових сумішок.

Високі врожаї буряку кормового вирощують лише на родючих грунтах. Під нього потрібно вносити більше азотних і калійних добрив. Проте слід пам’ятати, що внесення надто високих доз азотних добрив сприяє нагромадженню в коренеплодах нітратів понад 0,5% сухої речовини, що може спричинити отруєння тварин.

Під буряк кормовий вносять 30-40 т/га гною і по 60-90 кг/га діючої речовини азотних, фосфорних і калійних добрив. Поєднане внесення гною і мінеральних добрив підвищує врожайність кормового буряку на 25-30%.

Ефективним є вирощування буряку кормового в овочевих сівозмінах на заплавних землях.

На осушених торфовищах вносять підвищені норми калійних (100- 140 кг/га) і фосфорних (40-60 кг/га) добрив, а також мідні і борні мікродобрива.

Буряк кормовий добре реагує на глибоку оранку і розпушування підорного горизонту. В літньо-осінній період проводять напівпаровий обробіток. Він передбачає дворазове лущення грунту на глибину 6-9 см дисковими лущильниками (ЛДГ-5, ЛДГ-15, ЛД-20); через 10-15 діб – друге лущення лемішними лущильниками (ППЛ-10-25). Через 15-20 діб проводять зяблеву оранку на глибину 25-30 см. Грунти з неглибоким орним шаром потрібно обробляти на повну глибину.

Під час підготовки грунту до сівби його вирівнюють й ущільнюють верхній шар шлейф-боронами, котками, вирівнювачами. Передпосівне коткування найефективніше в посушливу весну.

СІВБА. Кормовий буряк починають сіяти як тільки мине загроза весняних приморозків (після ярих ранніх культур).

Насіння перед сівбою калібрують на дві фракції – 3,5 і 4,5 мм для висівання сівалками точного висіву. Перед сівбою насіння протруюють 70% з. п. гаучо (128,6 г препарату на 100 тис. насінин), сульфокарбатіоном-К (4 кг/т) або обробляють фураданом 25-30 л/т на насінних заводах. Для прискорення появи сходів і утворення здорових проростків застосовують шліфування, дражування, намочування насіння.

Строки сівби буряку кормового такі самі, як і цукрового. Висівають його широкорядним способом з шириною міжряддя 45, 60 і 70 см. Норма висіву насіння – 8-15 кг/га. Сівбу проводять буряковими сівалками точного висіву ССТ-8А, ССТ-12А, ССТ-12Б. Сіють його також овочевими сівалками СО-4,2, СОН-2,8А. Глибина загортання насіння така сама, як і цукрового буряку.

Одночасно з сівбою буряку кормового застосовують і рядкове удобрення повним мінеральним добривом (N10P20K10)- Для цього краще використовувати складні добрива – нітрофоску (1,5 ц/га) і нітроамофоску (1 ц/га). Застосовують також рядкове садіння розсади з міжряддями 60 см, висаджуючи на 1 м рядка по три-чотири рослини. Розсаду кормового буряку спочатку вирощують на грядках або висівають насіння без рядків у ранні строки. У фазі 4-5 листків розсаду вибирають, сортують і прищипують корені. Садять її машиною СКН-6А з міжряддями 60 або 70 см.

Під час формування густоти посівів слід залишати по чотири-п’ять рослин на 1 м рядка. На торфових грунтах ширину міжрядь збільшують до 60 см, залишаючи на 1 м рядка по п’ять-шість рослин. Оптимальна густота – 80 тис. рослин на 1 га.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ буряку кормового такий самий, як і за посівами цукрового.

Підживлюють кормовий буряк після букетування чи після проріджування або після другого боронування по сходах. Друге підживлення проводять до змикання рядків. Повне мінеральне добриво (N30P20K40) вносять просапними культиваторами під час міжрядного обробітку.

Маса кормового буряку наростає до настання похолодань. Сильні осінні заморозки можуть пошкодити коренеплоди, які мало заглиблюються у грунт.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ. Кормовий буряк збирають тими самими машинами, що й цукровий. Збирати врожай його легше, ніж цукрового. Гичку силосують. Викопані коренеплоди зберігають у кагатах за температури 1-З °С і відносній вологості повітря 85-90%. Кормовий буряк на насіння вирощують так само, як і цукровий.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття про класифікацію рослин.
Ви зараз читаєте: БУРЯК КОРМОВИЙ