Бухарін Микола ІвановичПолітологічний словник

Бухарін Микола Іванович (1888 – 1938)- революціонер, політичний діяч, економіст, соціолог. Народився в сім’ї вчителів. Навчаючись у гімназії, в 1905 р. вступив у соціал-демократичну організацію. В 19 років Б. стає членом РСДРП, активно бере участь у створенні студентської організації Москви. В 1910 р. Б. був заарештований за організацію страйків і масових сходок. Після трьох арештів, заслання, втечі в 1911 р. виїздить за кордон.

В еміграції в 1912 р. відбувається його перша зустріч с В. І. Леніним, вплив якого сприяв подальшому

формуванню Б. як революціонера – марксиста. За кордоном Б. співпрацював з газетою “Правда”, журналами “Коммунист”, “Просвещение” та ін. За революційну діяльність переслідувався. Сидів у в’язницях Австро-Угорщини, Англії, Швейцарії, Норвегії, Японії.

Широкого розмаху революційна діяльність Б. набула після його повернення в Росію у 1917 р. Послідовно відстоював ленінську концепцію соціалістичного будівництва, був активним пропагандистом і захисником нової економічної політики. З грудня 1917 р. Б. – редактор газети “Правда”, з 1924 р. – член Політбюро ЦК ВКП(б), член Виконкому Комінтерну,

в 1929-1932 рр. – член Президії ВСНГ, у 1934-1937 рр. – редактор газети “Известия”. В “Письме к съезду” В. І. Ленін назвав Б. найціннішим і найбільшим теоретиком більшовицької партії, який “законно считается любимцем всей партии”. В 1928 – 1929 рр., не сприйнявши політику сталінського керівництва, Б. очолив так званий правий ухил, виступив проти примусової колективізації і надзвичайних заходів. У 1929 р. був знятий з усіх посад і репресований; у 1937 р. заарештований, у 1938 р. розстріляний. Реабілітований посмертно в 1988 р.

Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888 – 1938. – М„ 1988; Бухарин Н. И. Человек, политик, ученый. – М., 1989; Кун М. Бухарин: его друзья и враги. – М., 1992; Политические идеи Н. И. Бухарина // История политических и правовых учений – М., 1996.

Р. Марутян


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Основна частина тексту це.
Ви зараз читаєте: Бухарін Микола Іванович