Бухгалтерський облік

Основні засоби, їх класифікація і оцінка

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої

Собівартість продукції та методи її калькулювання

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції 6.7. Собівартість продукції та методи її калькулювання Одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку є визначення собівартості продукції. Собівартість

Призначення та побудова бухгалтерського балансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 3. Бухгалтерський баланс 3.1. Призначення та побудова бухгалтерського балансу Основою безперервної діяльності кожного підприємства є наявні виробничий потенціал і позитивні результати його роботи, які виражаються

Облік надзвичайних доходів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів 9.2.6. Облік надзвичайних доходів Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 “Надзвичайні

Облік податку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.10. Облік податку На прибуток Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” оподатковується не

Оцінка та переоцінка основних засобів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.2. Оцінка та переоцінка основних засобів Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових

Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій Основним нормативно-правовим документом, який врегульовує питання обліку касових операцій, є затверджений Постановою Правління Національного банку

Облік податку на додану вартість

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 3. Облік податку на додану вартість До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито. Податок на додану вартість

Сутність валютних операцій комерційного банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 6 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1. Сутність валютних операцій комерційного банку Одним із напрямів банківського бізнесу є його діяльність на валютному ринку, яка представлена як операціями клієнтів,

Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку Принципи бухгалтерського обліку в різних країнах визначені або власними законами, які