Час обороту капіталу

Час обороту капіталу – період, протягом якого авансована у грошовій формі вартість (капітальна вартість) проходить стадії виробництва й обігу й повертається до капіталіста в такій самій формі, але збільшена на величину додаткової вартості. При цьому відбувається послідовна зміна форм капіталу: грошовий капітал – продуктивний капітал – товарний капітал – грошовий капітал. Одиницею виміру Ч. о. к. є, як правило, рік. Ч. о. к. розпадається на час виробництва і час обігу. Час знаходження капіталу у сфері виробництва залежить передусім

від тривалості робочого періоду – часу, протягом якого створюється продукт. Час виробництва у багатьох галузях є тривалішим від робочого періоду на час, протягом якого предмети праці зазнають впливу природних процесів, що не залежить від змісту праці (наприклад, у виноробстві молоде вино зазнає бродіння). Ч. о. к. вимірюється періодом переходу капіталу з грошової форми у продуктивну (купівлі техніки, сировини, паливно-мастильних матеріалів тощо), а з товарної – у грошову (часом реалізації продукції). Ч. о. к. значною мірою залежить від віддаленості джерел сировини, ринків збуту, рівня розвитку транспорту та ін. Час
обороту різних частин капіталу є неоднаковим. Ч. о. к. обігового збігається з періодом одного обороту, а Ч. о. к. основного складається з декількох оборотів, причому оборот різних елементів основного капіталу триває неоднаково. Ч. о. к. загалом залежить від співвідношення основного і обігового капіталу. Чим більшою в ньому є частка обігового капіталу, тим менший час обороту всього капіталу і тим більше число обертів він робить за рік. Обернена закономірність існує між часткою основного капіталу і часом обороту всього капіталу. До оборотного капіталу належить змінний капітал (авансований на купівлю робочої сили). На відміну від інших частин оборотного капіталу його вартість не переноситься на новостворений продукт, він відтворює свою вартість і створює додаткову вартість (див. Капітал змінний). Від швидкості його обертання і створеного ним синергічного ефекту залежать маса і річна норма додаткової вартості (див. Оборот капіталу).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Контрольна робота поведінка тварин.
Ви зараз читаєте: Час обороту капіталу