ЧАСИ ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАСМета:

– навчальна: поглибити знання семикласників про часи дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати час дієслів;

– розвивальна: розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів у текстах;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з життям наших пращурів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: уживання дієслів-синонімів, антонімів у переносному значенні;

засвоєння найуживаніших фразеологізмів (зокрема приказок і прислів’їв), крилатих висловів, до складу яких входять дієслова.

– Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини; ділових паперів (інструкція) з дієсловами у 3-й особі множини.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі повторення.

Соціокультурна лінія: Я і Батьківщина (історія).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Часи дієслів

Минулий

Теперішній

Майбутній

Дієслова минулого

Дієслова теперішнього

Має три форми: просту,

Часу змінюються

Часу творяться від

Складну і складену.

За родами й числами.

Основи теперішнього

Складна форма твориться

Творяться від основи

Часу недоконаного виду

Від інфінітива + особове

Інфінітива + суфікси

Особове закінчення

Закінчення

-в, – л – (знала, учив)

(знаю, думаю, вчиш)

Складена форма твориться

Додаванням до інфінітива

Бути в особових формах

> Розкажіть за таблицею про особливості дієслів минулого і теперішнього часу.

> Які форми мають дієслова майбутнього часу?

Дієслова теперішнього часу означають дію, що відбувається в момент розповіді про неї: Весна у вікна заглядає, хмарки у синяві пливуть (В. Сосюра).

Теперішній час мають лише дієслова недоконаного виду.

Дієслова теперішнього часу змінюються за особами й числами. Закінчення дієслів, що змінюються за особами й числами, називаються особовими закінченнями.

Дієслова теперішнього часу утворюються від основи інфінітива дієслів недоконаного виду додаванням особових закінчень.

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

> Прочитайте текст, випишіть дієслова, визначте їх час і вид. Назвіть ознаки тексту, визначте основну думку. Доберіть влучний заголовок.

Ще в сиву давнину люди знали про нерозривний зв’язок минулого, сучасного і майбутнього.

Щоб орієнтуватися в житті, щоб бути освіченою людиною, треба вивчати минуле свого народу, його історію.

Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі й нещасливі сторінки. У героїчному найбільше проявляється національний характер народу, його душевна краса, його талант. Ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості.

В історичному минулому українського народу було таке неповторне і легендарне явище, як Запорозька Січ. Це про неї М. В. Гоголь у своєму творі “Тарас Бульба” писав: “Так ось вона, Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну” (З кн. “Як козаки воювали”).

Вправа з ключем

> Розподіліть слова у три колонки: І – минулий час, II – теперішній, III – майбутній. Підкресліть другу від початку слова літеру. За умови правильного розподілу слів розшифровується початок речення: “Хто не знає минулого, той не вартий сучасного і не має майбутнього”. Поясніть зміст вислову.

Входив, знає, утворювала, дарує, мовчала, з’єднує, знайшов, уміє, перелазив, читає, гнатиму, оздобив, буду ходити, зловлю, боротимусь, згадаю, побачу.

Творче конструювання

> Прочитати текст. З’ясувати його стилістичну належність. Замінити дієслова минулого часу на теперішній.

> Зіставте тексти. Зробіть висновок про вживання дієслів у теперішньому часі в значенні минулого. Яких ознак тексту додає цей прийом?

Текст 1

Море запінилося і кипить, а вітер надув сосни на вершках скелі, і мчить острів на тих чорних вітрилах, як корабель.

Море поблискує злою блакиттю, водяний пил бє його білим крилом. Вигнулось, знялось крило вгору і, пронизане сонцем, упало. А за ним летить ідруге, і третє. Здається, що незнайомі блакитні птахи полетіли раптом на море і б’ються завзято грудьми, піднявши вгору білі широкі крила… вітер заганяє дихання назад у груди. Узяв дерева за чуба і гне до землі (М. Коцюбинський).

Текст 2

Василько торкнувся коней, коні знялися з місця і нешвидко побрели по великому снігу. Але що це? Василько виразно побачив свою хату. Йомувидалось, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом. Василько й руки опустив. Що тут чинити? (М. Коцюбинський)

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

– Чим різняться часові форми дієслова?

– Як визначити час дієслова?

– Як творяться дієслова теперішнього часу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф. Підготувати запитання однокласникам з вивченої теми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Значення водойм та їх охорона.
Ви зараз читаєте: ЧАСИ ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС