Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

Тема: Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

Мета: формувати уявлення учнів про те, що в одному й тому самому корені голосні звуки можуть змінюватися (чергуватися) під час змінювання слів або добирання споріднених; розвивати вміння зіставляти, узагальнювати; розвивати зв’язне мовлення; виховувати доброзичливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось

і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.56, впр. 118)

– Прочитайте спільнокореневі слова.

– Прочитайте речення з цими словами.

2. Каліграфічна хвилинка

Ж ж Жж дж лж же

Журавель жайворонок джміль

З ранку до вечора на пасіці дзвенить бджолина музика.

– Установіть зв’язок слів у реченні; визначте кількість звуків і букв у словах дзвенить, бджолина.

3. Словникова робота

Гра “Збери словечко”

Ди ти на тел дя дар ка лен во чер ний

(Дитина, дятел, календар, червоний)

4. Робота над загадками “Частини

основи”

– У дерева могутнього,

У лагідної квітки

Обов’язково корінь є,

Це ми вже знаєм, дітки.

Та якщо корінь відірвати,

Чи шкоду з ним зробити,

Не буде дерево стояти,

Не зможе квітка жити.

Не тільки корінь у рослин –

У слові теж він є…

Через слова, через віки

Несе він значення своє.

Д. Білоус

– Що ж таке корінь?

– Які слова називають спільнокореневими?

– Як визначити корінь у слові?

– Ми віддавна і віками

Чесно дружимо з майстрами,

Які вміють так нас вжити,

Щоб нові слова створити.

Д. Білоус

– Про що йдеться у вірші? (Про префікси і суфікси)

5. Гра “Де “зайве” слово, відгадай”

Маленький, мала, малесенький, малий, малюк, малюнок.

Малюнок, мальований, мальовничий, малина, маляр, малювати.

Поле, польовий, полиця, полечко.

Весна, весело, весняний, веснянка.

Вода, водяний, водій, водний.

Сир, сирок, сирний, сирий.

6. Робота за підручником (с. 56, впр. 119)

– Спишіть слова. Позначте в них основу, корінь. На місці крапок напишіть, які з них спільнокореневі, а які мають однозвучний корінь, які – синоніми, а де – різні форми того самого слова, тобто вони відрізняються своїм закінченням.

– З кожного ряду виберіть слово й складіть із ним речення.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми прослідкуємо за зміною (чергуванням) голосних у коренях слів, ви навчитеся розпізнавати однакові корені зі зміною звуків.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вправлення у змінюванні слів (с. 57, впр. 120)

– Спишіть слова. Змініть їх так, щоб у корені відбулося чергування звуків [о], [е] з [і]. Позначте корінь (за зразком).

Запам’ятайте! У коренях слів можуть чергуватися звуки [о] та [е] з [і]: ножі – ніж, осені – осінь.

– У якому складі (закритому чи відкритому) написано і?

– У якому складі (закритому чи відкритому) пишемо о та е?

– Зробіть висновок.

Висновок. У багатьох словах в українській мові о, е чергуються з і: у відкритих складах виступає о, е, у закритих – і.

В переливах слів ми раді

Відтінити тут одне:

Там де І в закритім складі,

У відкритім – О та Е.

У закритім складі кінь,

У відкритому – коня.

Поміркуй над цим, прикинь:

Не поїдем навмання.

У закритім складі гість,

У відкритім – гостя жди.

У закритім складі шість,

У відкритому – шести.

Не кінець тут прикладам –

Ще раз вам викладем:

Лебідь – лебедя; обід – обода,

Невід – невода, чобіт – чобота…

А є й виняток!

Хобот – хобота,

Й ще сучасніший:

Робот – робота.

Д. Білоус

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом (с. 57, впр. 121)

– Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?

Do6oma в парах. Переказ тексту

– Спишіть текст. Підкресліть слова, у коренях яких відбувається чергування голосних [о], [е] з [і]. (Столі – стіл, дому – дім)

– Позначте закінчення та основу в підкреслених словах. Назвіть частини основи. Позначте їх.

2. Робота в парах

1) Доповніть словосполучення формою слова, що означає один предмет.

Навчальні речі – навчальна…

Круторогі воли – круторогий…

Дерев’яні столи – дерев’яний…

Кухонні ножі – кухонний…

Сильні громи – сильний…

Картини осені – гарна…

2) Змініть форму слова за зразком.

Є немає

Радість радості

Слова

Школа

Ремінь

Лебідь

Сім

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Які зміни можуть відбуватися у корені слова при зміні форми слова або доборі споріднених слів?

– Чергування яких голосних звуків ми досліджували на уроці?

– У якому складі – відкритому чи закритому – чується звук [і]?

– У якому складі – відкритому чи закритому – чуються звуки [о], [е]?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 57, впр. 121, правила вивчити.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Спостереження інтерференції та дифракції світла.
Ви зараз читаєте: Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів