ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Урок 31. ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54)

– Зміст якої поради ви бажаєте пояснити?

Прочитайте виписані словосполучення.

– Прочитайте складене речення.

– У якому відмінку стоїть слово другі

– Які споріднені слова ви дібрали до іменника розмова?

2. Каліграфічна хвилинка

– Запишіть каліграфічно, розкриваючи дужки.

(В) портфелі, (в) ночі, (в) ранці, (в) день, (в) зимку.

– Поясніть правопис записаних слів.

– Доберіть спільнокореневі слова до слова взимку.

3. Проблемна ситуація

– Подані слова поставте у давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення.

Нога – …, …

Бік – …….

Вухо – …, …

Школа –

…, …

– Що ви помітили?

– Чому не відбулося чергування в останньому слові?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, у яких іменниках відбувається чергування кінцевих приголосних основи в давальному і місцевому відмінках однини, які звуки чергуються.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналітико-пошукова робота (за вправами 111,112,113, с. 57-58)

– Про що дізналися з тексту вправи 111?

– Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

– За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

– Звірте свої висновки із правилом на с. 57.

– Яких відмінкових форм бракує в таблиці?

– Поставте іменники, подані у вправі 112, у місцевий відмінок однини.

– Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

– За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого роду в місцевому відмінку однини,

– Поставте іменники, подані у вправі 113, у місцевий відмінок однини.

– Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

– За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках середнього роду в місцевому відмінку однини.

– Звірте свої висновки із правилом на с. 58.

– Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду?

2. Тренувальна вправа

– Уставте пропущені букви.

У ву..і, вмоло. л, на яблу..і, на поро..і, укожу. л, убарло..і, налу..і.

– До якого роду належать ці іменники?

– У якому відмінку вони стоять?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вузлики на пам’ять. Вправа 114 (с. 58-59)

Виразне читання вірша Алли Свашенко. Колективне заучування вірша

– Назвіть іменники в місцевому відмінку однини.

– Поясніть їх правопис.

– З одним із них складіть і запишіть речення.

2. Робота над загадками. Вправа 115 (с. 59)

– Назвіть іменники, у яких відбувається зміна кінцевого приголосного основи. (Річку, жінка, домівки, дочки, онука, оком, вухом)

3. Списування з коментуванням

– Прочитайте. Слова, подані у дужках, запишіть у потрібному відмінку.

– Надпишіть рід, відмінок цих іменників.

На ткацькій (фабрика) нитки перетворюють у тканину, а на швейній – шиють одяг. Лариса чудово грає на (скрипка). Годівничку діти повісили на нижній (гілка).Мама купила (донечка) гарні черевички. Петрик налив (кішечка) молочка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що цікавого дізналися на уроці?

– У яких відмінках іменників відбувається чергування кінцевого приголосного основи (г], (к], (х] на (з’], (ц’], (с’]?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 115 (3), с. 59.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як скласти складний план.
Ви зараз читаєте: ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ