Чергування о, е з і

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування о, е З і

1. Згідно з вимовою, у відкритому складі чергуються з в закритому складі:

А) при зміні форм іменників, прикметників (і похідних від них власних назв), числівників і займенників прикметникового типу, а також дієслів: СправедливОСті – справедливІСть, у прекраснОМу світі – у прекраснІМ світі, ХаркОВа – ХаркІВ, КиЄВа – КиЇВський, сЕМи – сІМ, твОГо – твІЙ, вЕЗе – вІЗ;

Б) при словотворенні: СЕЛо – сІЛьський,

гОРа – узгІР’я.

2. , не чергуються з в закритому складі:

А) коли вони випадні або вставні: ЛапОК – лапки, вітЕР – вітри;

Б) у звукосполученнях – Оро-, – оло-, – ере-, – еле-: МорОК, холОД, терЕН, велЕТ, Але морІГ, оборІГ, порІГ, сморІД (винятки);

В) у звукосполученнях – ор-, – ер-, – ов – між буквами на позначення приголосних: МОРква, чЕРвоний, шОВковий, але ПогІРдний, хоч ПогОРда (виняток);

Г) у родовому відмінку множини іменників на – ення: СпрощЕНь, відхилЕНь, значЕНь;

Г) у словах іншомовного походження: ДиректОР, шофЕР, шЕФ, але КольОРу – колІР, папЕРу – папІР (давні запозичення).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дієслова антоніми.
Ви зараз читаєте: Чергування о, е з і