ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 32. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Про те, як при творенні слів чи зміні їхньої форми замість звуків [г], [к], [х] з’являються інші приголосні

ПРИГАДАЙМО На які звуки змінюються приголосні [г], [к], [х] в іменниках перед закінченням [і]?

253 Прочитайте. Простежте, які зміни відбулися в коренях слів кожної групи. На основі спостереження розкажіть про можливі чергування приголосних в українській мові та за яких умов це відбувається.

1. Друг – друзі, дружити. 2. Молоко – у молоці, молочний. 3.

Кожух – у кожусі, кожушок.

Чергування

В українській мові можуть чергуватися приголосні звуки.

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Приголосні [г], [к], [х] чергуються із [з’], [ц’], [с’] перед голосним [і].

254 Доберіть до поданих слів форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням приголосних. Запишіть слова групами. Вимовте звуки, які чергуються, та підкресліть букви на позначення цих звуків.

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Молоко, флешка, рік, Кременчук, берег, книга, Острог, ворог, горох, тихо, муха, заходити.

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

ЧОМУ TAК? Поясніть, чому подані слова вважаються спільнокореневими,

хоча в їхніх коренях немає спільних звуків

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

256 Поставте іменники у формі зазначеного біля них відмінка і запишіть. Вимовте звуки, які чергуються.

1. У давальному: Ольга, Галинка, учителька.

2. У місцевому: підлога, грядка, футболка.

3. У кличному: друг, парубок, козак.

257 Простежте, чи не відбувається чергування приголосних звуків за зміни форми назви вашого населеного пункту, мікрорайону, вулиці або назви річки, озера, урочища тощо, які є у вашій місцевості.

258 Прочитайте гумореску Грицька Бойка. Випишіть слова, у яких можливі чергування голосних або приголосних звуків. Хто знайде чотири таких слова? А хто шість? А хто сім?

НЕКУЛЬТУРНІ ХАЗЯЇ

Із гостини по сніжку

Хлопчики вертались,

А товариш запитав:

– Як вам гостювалось?

– Та нічого, все як слід…

Тільки, бачиш, друже,

В тому домі хазяї

Некультурні дуже.

Навіть з наших кожушин

Снігу не струсили…

То ми так, як увійшли,

І до столу сіли.

І. Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Запишіть утворені слова. Виділіть у них корені та підкресліть букви на позначення звуків, які чергуються.

1. На (язик) медок, а на (думка) льодок. 2. (Друг у множині) знаходить щастя, а перевіряє біда. 3. І короткий хвіст (муха) не подобається (Нар. творчість). 4. Червона калино, чого в (луг) гнешся? (І. Франко). 5. Близько сорока нових зірок з’являється в нашій (Галактика) кожного року (3 енциклопедії).

II. Поясніть особливості вимови та написання виділених слів.

250 Поспілкуйтеся. Як ви розумієте вислів “Друзів знаходить щастя, а перевіряє біда”?

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Іменовані числа.
Ви зараз читаєте: ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ