ЧЕРВОНА(І) КНИГА(И)Екологія – охорона природи

ЧЕРВОНА(І) КНИГА(И) – офіційні документи неурядових міжнар. і нац. адмін. організацій, які містять систематизовані дані про тварин і рослини всього світу або регіонів, стан яких викликає занепокоєння відносно їхнього майбутнього.

Ч. к. включають анотований перелік видів та підвидів із вказівкою на сучасне і минуле поширення, їх чисельність і причини її скорочення, особливості відтворення, уже вжитих і необхідних заходів охорони виду. Є міжнар., нац. (у масштабах держави) і локальний варіанти Ч. к. Міжнар. Ч. к. складаються з аркушів різного кольору (зникаючі форми – червоного, рідкісні – жовтого, відновлені – зеленого). Вони передбачають чітку класифікацію рідкісних тварин, за якою встановлено такі чотири категорії: 1) види, що перебувають під загрозою зникнення, з швидко скорочуваною чисельністю, опис яких неможливий без здійснення спец, заходів охорони; 2) види, які скорочуються, – ще трапляються в кількості, достатній для виживання, але чисельність яких продовжує швидко і невпинно падати; 3) рідкісні види – ті, що не перебувають під загрозою вимирання, але зустрічаються в такій кількості або на таких обмежених територіях, що можуть у недалекому майбутньому зникнути; 4) не визначені види – маловідомі, очевидно, ті, що перебувають під загрозою, нестача відомостей про які не дає змоги достовірно оцінити стан їх популяцій. Роль Ч. к. – вказати для кожного виду конкретні, найбільш ефективні та дійові заходи захисту. Ч. к. розглядають як науково обгрунтовану програму практичних заходів з урятування рідкісних видів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)


Что сделать слова.
Ви зараз читаєте: ЧЕРВОНА(І) КНИГА(И)