ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА – Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном

Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

Таємниці за кордоном

ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА

У Чехії і Словаччині недобросовісній конкуренції присвячений спеціальний розділ Торгового кодексу 1991 р. (§ 44-55). Під недобросовісною розуміється конкуренція, яка суперечить добрим звичаям, прийнятим в діловому обороті, яка може заподіяти шкоду конкурентам або споживачам.

В Торговому кодексі даний вичерпний перелік конкурентних дій, що визнаються недобросовісними.

У

визначенні ділового секрету, що міститься в положеннях §§ 17- 20 Торгового кодексу, йдеться про охорону секретів комерційного (наприклад, що стосуються умов торгівлі, клієнтури, підприємців), виробничого і технічного характеру (наприклад, інструкцій щодо використанню

Ноу-хау, креслень, програм для ЕОМ, винаходів і промислових зразків підприємства). Ці секрети безпосередньо пов’язані з підприємством, мають дійсну або потенційну цінність матеріального або нематеріального характеру і не повинні бути доступними для відповідних комерційних кіл, особливо конкурентів. Перелік секретів, що охороняються,

визначається самим підприємцем, виходячи з інтересів справи.

Власник ділового секрету має виняткове право на нього, тобто може не тільки використовувати його в своїй діяльності, а й давати іншим особам дозвіл на його використання. Оскільки в Торговому кодексі не визначена форма такого дозволу, то можна припустити, що власник ділового секрету передає право на його використання письмовим договором.

Відповідно до Торгового кодексу фактичними порушеннями вважаються випадки, коли особа, що знаходиться у виробничих або інших відносинах з підприємцем, незаконно повідомить, передасть іншій особі діловий секрет підприємця, про предмет якого його було повідомлено або він довідався, маючи доступ до креслень, моделей, макетів тощо, і який може бути використаний конкурентами. Особа, що розкриває діловий секрет, може дізнатися про його предмет також при виконанні інших функцій, наприклад, будучи притягнутим судом або іншим органом до участі в розгляді власної або чужої справи. Факт передачі ділового секрету визнається недобросовісною дією незалежно від часу здійснення і не обмежується періодом знаходження даної особи у виробничо-правових або правових відносинах з підприємцем, в процесі яких йому став відомий предмет ділового секрету. Підприємець має право зажадати від нього припинення протиправної дії і відшкодування збитку, наприклад у вигляді виплати грошової компенсації або незаконного доходу.

– При публічному розгляді справи в суді, в ході якого виникає вірогідність розкриття ділового секрету, може бути ухвалене рішення про закрите слухання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Зерниста ендоплазматична сітка.
Ви зараз читаєте: ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА – Правове регулювання захисту комерційної таємниці за кордоном