Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?


Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?

За своїми поглядами Туган-Барановський до кінця життя залишався соціалістом реформістського спрямування. Свої соціалістичні погляди він виклав у численних працях, серед яких слід виділити “Сучасний соціалізм у своєму історичному розвитку” (1906 р.), “Соціалізм як позитивне вчення” (1917 р.), а також вже згадувану книгу “Соціальні основи кооперації” (1919 р.).

Кінцевим соціальним ідеалом

Тугана-Барановського був анархічний комунізм – лад вільних людей, в якому немає експлуатації найманої праці. Однак таке суспільство він розглядав як мету, до якої потрібно прагнути і рухатись послідовно, але яка, можливо, ніколи не буде досягнута. Тому для найближчого майбутнього найбільш бажаним уявлялось досягнення хоча б соціалізму з рисами державної або синдикальної системи. У примиренні “двох протилежних начал – свободи особи і панування спільноти” вбачався головний зміст соціалістичного ладу. Водночас Туган-Барановський обгрунтував необхідність соціалізму як із матеріальних, так і з соціально-правових
позицій. У першому випадку соціалізм – це “господарська система найвищої продуктивності праці”, а в другому – “вимога природного права людини на свободу”.

В останніх працях Тугана-Барановського обгрунтовувались переваги централізованого планового керівництва господарством у поєднанні зі свободою кооперативної форми організації виробництва. За цими уявленнями, держава стає власником і верховним розпорядником всіх суспільних “капітальних благ”, передаючи їх частину в тимчасове користування трудових кооперативів. Останні повинні постачати до державних фондів певну кількість виробленого продукту, а решту використовувати для задоволення власних потреб і на розвиток.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн.
Ви зараз читаєте: Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?