ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНИЙ – будь-які умови середовища, на які живе відповідає реакціями пристосування (за межами пристосовних особливостей лежать летальні чинники).

Класифікація екологічних чинників:

За часом:

– еволюційний;

– історичний;

– чинний (нині). За періодичністю:

– періодичний;

– неперіодичний.

За черговістю виникнення:

– первинний;

– вторинний.

За походженням:

– космічний;

– абіотичний (абіогенний);

– біогенний;

– біотичний;

біологічний;

– природно-антропогенний;

– антропогенний (у т. ч. техногенний, забруднення довкілля);

– антропічний (у т. ч. непокоєння). За середовищем виникнення:

– атмосферний;

– водний (фактор вологості);

– геоморфологічний;

– едафічний;

– фізіологічний;

– генетичний;

– популяційний;

– біоценотичний;

– екосистемний;

– біосферний. За умовами дії:

– той, що залежить від щільності;

– той, що не залежить від щільності. За характером:

– інформаційний;

– предметно-енергетичний;

– фізичний;

геофізичний;

– термічний;

– хімічний;

– солоності;

– кислотності;

– біогенний (біотичний);

– комплексний;

– системоутворювальний;

– екологічний-2;

– географічний;

– еволюційний;

– кліматичний (світло, опади тощо).

За об’єктом дії:

– індивідуальний;

– груповий;

– етологічний;

– соціально-психологічний;

– соціальний;

– соціально-економічний;

– видовий (у т. ч. людський).

За спектром дії:

– вибірковий;

– загальної дії.

За ступенем дії:

– летальний;

– екстремальний;

– лімітуючий (обмежувальний);

– мутагенний;

– тератогенний;

– неспокою.

Ч. е. у вузькому розумінні слід розуміти як біоекологічний.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Наслідки екологічної кризи.
Ви зараз читаєте: ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНИЙ